Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

Dit rechtsgebied omvat enerzijds het arbeidsrecht (individuele en collectieve arbeidsverhoudingen alsook alle mogelijke vormen van zelfstandige samenwerking) en anderzijds het socialezekerheidsrecht (inclusief de regulering van kostenvergoedingen

Aanwerven en arbeidsovereenkomsten

- Sociaal statuut
- Werknemer
- Zelfstandige

Meer info
Arbeidsflexibiliteit

- Einde loopbaan
- Tijdskrediet
- Arbeidsduur ...

Meer info
Arbeidsongevallen en beroepsziekten

- Arbeidsongevallenverzekering
- Fonds voor Arbeidsongevallen
- Beroepsziekten

Meer info
Bedrijfseigen reglementen en CAO's

- Rechten en plichten
- Policies
- Bedrijfseigen CAO

Meer info
Collectief ontslag en herstructureringen

- Reorganisatie
- Procedure collectief ontslag
- Onderhandelingen

Meer info
Individueel ontslag

– Opzeggingstermijn
– Opzegvergoeding
– Ontslag om dringende redenen

Meer info
Internationale tewerkstelling

- Internationale arbeidsmobiliteit
– Detachering
– Salary split

Meer info
Loon en loonbescherming

- Bijzondere bescherming
– Wijze en tijdstip van betaling
– Loonbeslag/loonsoverdracht

Meer info
Loon – Compensation & benefits

- Loonbeleid op maat
– Alternatieve verloning

Meer info
Overlegorganen

- Overlegorganen binnen onderneming
– Comité voor preventie en bescherming op het werk
- Europese ondernemingsraad

Meer info
Pensioenen

- Pensionering
– Pensioenberekening
– Aanvullende pensioenplannen

Meer info
Privacy

- Bescherming persoonsgegevens
– Privacywet
– Controle werknemers

Meer info
Schijnzelfstandigheid

- Criteria schijnzelfstandigheid
– Rechtzetting foutief statuut

Meer info
Sociaal strafrecht

- Controle door sociale inspectie
- Administratieve boete
- Sociaal strafwetboek ...

Meer info
Sociale audits en sociale inspecties

- Sociale inspectie
- Due diligence

Meer info
Sociale verzekeringen voor zelfstandigen

- RSVZ
– Wettelijke verplichtingen

Meer info
Werkloosheid

- Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
– Schorsing of terugbetaling werkloosheidsuitkering
– Hoger beroep

Meer info
Werving en selectie

- Kosten
– Proefperiode
- Discriminatie

Meer info
Vindt u niet wat u zoekt?

Stuur ons een mailtje via ons algemeen contactformulier.
Deze wordt zo snel mogelijk door de juiste persoon behandeld.

Contacteer ons