Stedenbouwkundige vergunningen

Het stedenbouwrecht is een complexe en snel veranderende materie, die een goede opvolging vereist om u adequaat te kunnen adviseren. Ons kantoor heeft een zeer ruime ervaring opgebouwd in diverse dossiers die betrekking hebben op vergunningsprocedures.

Voor het bouwen van uw woning, of de realisatie van uw vastgoedproject, moet eerst een administratieve procedure worden doorlopen. Wij begeleiden u in voorafgaande besprekingen met de overheid, of staan u daarna bij in een beroepsprocedure bij de deputatie of de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Anderzijds verdedigen wij ook uw belangen door het indienen van een goed gemotiveerd bezwaar of beroepschrift tegen een vergunningsaanvraag die weinig rekening houdt met uw woon- of leefklimaat. Een vergunning kan enkel worden verleend indien de hinder voor de omgeving aanvaardbaar is.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn