Planschade en planbaten

Planschade

Planschade is de schade die u kan ondervinden indien uw stuk grond door een bestemmingswijziging niet meer bebouwbaar of verkavelbaar is. Het recht op planschadevergoeding is zeer strikt geregeld in de regelgeving, en moet volgens strenge procedurevoorschriften worden gevorderd voor de rechtbank van eerste aanleg.

In een eerste advies onderzoeken wij of uw stuk grond in aanmerking komt voor een planschadevergoeding, en wat de te verwachten uitkomst is. Daarna beslist u of de procedure voor de rechtbank wordt ingesteld.

Planbaten

Een planbatenheffing is dan weer een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging. Indien de wijziging in aanmerking komt voor een heffing zal de eigenaar van het stuk grond een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingsdienst ontvangen.

Deze heffing kan hoog oplopen, en het loont dan ook de moeite om te onderzoeken of u aanspraak kan maken op een uitzonderingsregime en er redenen zijn om de berekeningswijze van de administratie te betwisten.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn