Planologie

Wij treden regelmatig op in procedures tegen ruimtelijke uitvoeringsplannen. De komst van een nieuwe planologische bestemming kan zeer nadelig zijn voor uw eigendom. Doorgaans vormt het indienen van een goed gemotiveerd bezwaarschrift de eerste te ondernemen stap.

Indien de plannende overheid niet ingaat op uw bezwaar, staat de mogelijkheid open van een procedure bij de Raad van State. Een andere optie vormt de planschaderegeling die de mogelijkheid biedt om een financiële vergoeding te bekomen voor een nadelige bestemmingswijziging.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn