Overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking

De plaatsing van overheidsopdrachten vormt een delicate zaak. Dikwijls ontstaat er betwisting rond de al dan niet wettigheid van een toewijzingsbeslissing.

De benadeelde inschrijver beschikt over de mogelijkheid om een toewijzingsbeslissing gedurende een periode van slechts 15 dagen te bestrijden met een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid bij de Raad van State, of met een kort geding-procedure bij de burgerlijke rechter. Het is van groot belang om tijdig te ageren.

Voorts adviseren wij overheden om de gekozen procedure tot een goed einde te brengen (overheidsopdrachten, PPS of concessies).

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn