Onderwijsrecht, betwisting van examenresultaten

Het onderwijs is de afgelopen jaren sterk gejuridiseerd. Dankzij nieuwe regelgeving is de rechtsbescherming van de studenten flink toegenomen.

Sinds 2015 is de examencommissie voor secundaire scholen in het leven geroepen. Leerlingen kunnen een negatieve evaluatiebeslissing nu aanvechten bij een commissie waarin zowel interne leden van het schoolbestuur, als externe leden zetelen. Tegen beslissingen van deze commissie staat beroep open bij de Raad van State.

De hogescholen en universiteiten moeten al geruime tijd een interne beroepsmogelijkheid organiseren voor studenten die niet tevreden zijn met een genomen studievoortgangsbeslissing, zoals bijvoorbeeld examenbeslissingen, examentuchtbeslissingen, beslissingen over het toekennen van vrijstellingen, beslissingen over leerkrediet, … Eerst kan de student beroep instellen bij de onderwijsinstelling zelf, nadien eventueel bij de onafhankelijke Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Ons kantoor heeft een ruime expertise opgebouwd in deze materie.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn