DIERENBESCHERMING-EN DIERENWELZIJN

De wetgeving omtrent het houden van dieren is de laatste decennia sterk uitgebreid en geëvolueerd. Het oude concept ‘dierenbescherming’ is bijvoorbeeld vervangen door het meer omvattende begrip ‘dierenwelzijn’, en de resultaten van allerhande wetenschappelijke onderzoeken hebben een grote impact op het wetgevend werk. Daarnaast is de wetgeving ook een stuk complexer geworden, mede door de toenemende invloed van de Europese Unie.  

Dit alles is zeker een goede zaak voor het dierenrijk, maar het kan er ook toe leiden dat eigenaars, fokkers en handelaars – onverwacht – geconfronteerd worden met verregaande maatregelen en sancties.  

Dieren kunnen bijvoorbeeld in beslag worden genomen, vergunningen kunnen worden ingetrokken en u kan bovendien nog strafrechtelijk worden vervolgd voor inbreuken op de dierenwelzijnswetgeving.    

Bij ons kan u steeds terecht met al uw vragen over deze materie, zowel als particulier, dan wel als ondernemer. Wij kunnen u tevens bijstaan in zowel de administratieve als de strafrechtelijke procedures. Daarbij streven wij steeds naar de beste oplossing voor mens… én dier!   

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn