Bodemsanering en afvalwetgeving

Bodemverontreiniging kan zeer vervelende gevolgen hebben. Bodemsanering is immers tijdrovend werk met een hoge financiële kostprijs. Niet elke verontreiniging leidt echter tot sanering. Dit hangt ervan af of bepaalde richtwaarden overschreden worden. Ons kantoor kan u adviseren of u al dan niet verplicht een oriënterend of beschrijvend bodemonderzoek dient uit te voeren, bijvoorbeeld bij de verkoop van een onroerend goed. Wij kunnen uw overeenkomst ook screenen om u zo tegen bepaalde aansprakelijkheden zoveel mogelijk in te dekken.

Daarnaast kunnen wij voor u onderzoeken of u een saneringsplicht heeft en op wie deze kosten desgevallend kunnen verhaald worden.

Een afvalstof is elk materiaal waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Daarbij moet de houder zoveel als mogelijk streven naar recyclage. De afvalstoffenketen die leidt tot verwijdering en/of nuttige toepassing, wordt uitvoerig geregeld in het Materialendecreet. Ons kantoor kan u adviseren welke erkenningen en vergunningen u nodig heeft. Wij kunnen u ook adviseren en begeleiden bij eventuele geschillen tussen handelspartners met betrekking tot afvalstoffen.

Op de niet-naleving van de bepalingen van het Materialendecreet staan strenge sancties. Niet alleen stelt u zich bloot aan hoge boetes, maar de toezichthoudende overheid kan ook een bedrijfssluiting overwegen. Wij kunnen u reeds in deze administratieve fase begeleiden om een zo sterk mogelijk dossier voor te leggen aan het AMMC (Afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer). Indien zij een geldboete oplegt, kan ook beroep ingesteld worden bij het Milieuhandhavingscollege. Vervolging voor de strafrechter is ook mogelijk. Wij kunnen u daarin bijstaan.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn