Ambtenaren- en tuchtrecht

Ambtenaren (leden van het onderwijzend personeel, politieagenten,…), beoefenaars van vrije beroepen (notarissen, architecten, gerechtsdeurwaarders,...) en magistraten, allen hebben zij met elkaar gemeen dat zij een beroepseigen deontologie en plichtenleer dienen te respecteren. 

Het niet respecteren van deze deontologie kan leiden tot het nemen van bepaalde maatregelen (bv. overplaatsing en preventieve schorsing) én het opstarten van een tuchtprocedure. De maatregelen die in zo een geval opgelegd kunnen worden en de procedures die hierbij gevolgd moeten worden, zijn echter afhankelijk van de overheidsdienst waarvoor de ambtenaar in kwestie werkzaam is of de beroepsorde waaronder de vrije beroeper ressorteert. 

Gezien deze grote verscheidenheid aan statuten en procedures, is professionele begeleiding en bijstand dan ook van groot belang.  

Wij begeleiden en adviseren hierin zowel overheden en besturen, als personen die tuchtrechtelijk vervolgd worden of zich ernstig benadeeld voelen door een maatregel die aan hen opgelegd wordt.  

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn