Wet op de productaansprakelijkheid

Met ingang van 25 februari 1991 is de wet op de productaansprakelijkheid in België van kracht geworden. Met de inwerkingtreding heeft de Belgische wetgever voldaan aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de EG-richtlijn van 25 juli 1985.

De wet betreffende de aansprakelijkheid voor producten heeft tot doel de consument te beschermen tegen schade als gevolg van producten met gebreken inzake veiligheid.

De wet is van toepassing op elk slachtoffer van een onveilig product.

Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is te verwachten.

De benadeelde kan ingeval hij schade lijdt door een onveilig product voor het geheel van deze schade zowel de producent of fabrikant van een onderdeel als de producent of fabrikant van het eindproduct aanspreken.

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers