Schadedossiers

Indien u zelf veroorzaker van schade bent of u zelf rechtstreeks of onrechtstreeks schade heeft geleden bij een bepaald voorval, dan kunt kan u bij ons terecht teneinde te bespreken wat uw mogelijkheden zijn.  Wij kunnen nagaan waar u recht op heeft, of u een effectieve aansprakelijkheid treft en zo meer; dit ongeacht of de schade contractueel of buitencontractueel is.

Wij gaan eveneens met u na of uw verzekeraar tussenkomt in de schade en of deze tussenkomt in de kosten van een advocaat.

Schadedossiers kunnen onder meer gaan over:

  • Een verkeersongeval
  • Afhandeling van lichamelijke letsels
  • Een medische fout
  • Schade veroorzaakt door een strafrechtelijk feit/misdrijf
  • Schade veroorzaakt door een dier
  • Schade veroorzaakt door een gebrek in een zaak
  • Schade veroorzaakt door een minderjarige waarvoor de ouders dienen in te staan
Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn