Medische, professionele en overheidsaansprakelijkheid

Medische aansprakelijkheid

Er is sprake van een medische aansprakelijkheid wanneer een zorgverlener niet die zorg heeft aan de dag gelegd die van een soortgelijk zorgverlener mag verwacht worden.

Professionele aansprakelijkheid

Er is sprake van een professionele aansprakelijkheid wanneer de professionele verstrekker van goederen en/of diensten niet die zorg aan de dag heeft gelegd die van een soortgelijk verstrekker van goederen en/of diensten mag worden verwacht in het kader van een contractuele rechten en plichten.

Overheidsaansprakelijkheid

Er is sprake van een overheidsaansprakelijkheid wanneer de overheid in haar relatie tot de burgers en/of de ondernemingen niet die zorg aan de dag heeft gelegd die men van een overheid mag verwachten. De overheid is hiervoor dan ook verantwoordelijk binnen de beperkingen die eventueel voortspruiten uit de overeenkomst die de overheid zou hebben afgesloten of de wettelijke beperkingen hieromtrent.

Lees ook onze nieuwsbrief:

Snel een antwoord

Een antwoord op uw vraag binnen 24u

Expertise in alle domeinen

Alle praktijkdomeinen onder 1 dak voor alle dossiers

Onze specialisten in dit domein zijn