Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Afschaffing attest verlaagd btw-tarief 6%

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief van 6%. De woning moet bijvoorbeeld (hoofdzakelijk) privé worden gebruikt, ouder zijn dan 10 jaar,…. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief diende de aannemer een attest op te maken waar de klant bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning.

Juridische bedenkingen bij een algemene vaccinatieverplichting

In sommige Europese landen werd het reeds beslist, in België overweegt de regering het: een algemene vaccinatieplicht. Maar kan dat zomaar? En wat te doen met vaccin-weigeraars? Of met mensen die niet (langer) in staat zijn hun goedkeuring of instemming te geven met deze vaccinatie?

“TERBESCHIKKINGSTELLING” – Wie, wat, wanneer en waarom?

“Terbeschikkingstelling” is een term die de laatste tijd veelvuldig aan bod kwam in de media en actualiteit. Wat betekent dit precies, wie komt ervoor in aanmerking, wanneer kan de terbeschikkingstelling worden opgelegd en welke doeleinden streeft de rechtbank ermee na?

Zorgeloos oud worden: anticiperen op de stijgende dementiegraad met een zorgvolmacht.

Het aantal mensen met dementie in ons land zou tegen 2050 met 73 procent stijgen, zo werd gesteld in een recent artikel van VRT NWS. Deze cijfers benadrukken nogmaals het belang van vooruitdenken en voorzorgen nemen.

“I I follow, I follow you” : over volgappel in strafzaken

Limiet aan het volgappel van het openbaar ministerie na recent Cassatiearrest.

Wel of geen prik?

Er bestaat vandaag (nog) geen algemene vaccinatieplicht tegen het coronavirus in België. Volwassenen kunnen nog steeds zelf beslissen of ze al dan niet gevaccineerd worden. Maar hoe zit het met kinderen (vanaf 5 jaar) die nu ook nagenoeg allemaal een uitnodiging voor een eerste prik ontvangen hebben? Hebben zij de toestemming van hun ouders nodig en wat als ouders en/of kind van mening verschillen?

Een gewaarschuwd VME…

Sinds 1 april 2017 is het voor elke vereniging van mede-eigenaars verplicht hun syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Maar niet elke VME houdt zich hieraan. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar verandering in brengen door een sanctie in te voeren voor VME’s die nalaten hun syndicus te registreren.

Geldsom betaald in het kader van een verruimde minnelijke schikking: aftrekbaar als beroepskost of niet ?

De wet biedt, mits naleving van een aantal voorwaarden, de mogelijkheid aan de Procureur des Konings om een verruimde minnelijke schikking aan een verdachte voor te leggen. Dit is de zgn. afkoopwet. In ruil voor de betaling van een bepaalde geldsom komt de strafvordering te vervallen. Huidige bijdrage focust enkel op de al dan niet fiscale aftrekbaarheid van het bedrag dat als minnelijke schikking wordt betaald.

Kwijtschelding van restschulden bij faillissement? Het Grondwettelijk Hof maakt een einde aan de vervaltermijn van drie maanden.

Verzoek tot kwijtschelding van restschulden ook mogelijk na het verstrijken van drie maanden

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

PrivacybeleidCookiebeleid