Nieuwsoverzicht

Houdbaarheidsdatum voor verkavelingsvoorschriften: 15 jaar?

Een verkavelingsvergunning bevat bouwvoorschriften die de (toekomstige) eigenaar moet naleven. Een afwijking hierop in het (bouw)aanvraagdossier leidt in principe tot een weigering.

Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt

Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden.

GEVACO AWARD bekroont studente rechtspraktijk van de UCLL

Op 1 oktober 2021 sleepte Sandy Habets de GEVACO AWARD in de wacht.

Nieuwe datum – 20.10.2021: Onvoorzien(bar)e omstandigheden bij de uitvoering van overeenkomsten

In dit seminarie brengen wij onder de aandacht wat kan worden beschouwd als een situatie van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid. Welke gevolgen deze situaties hebben in het contractueel speelveld, hoe u hier nu mee kan omgaan, en hoe u in de toekomst kan anticiperen op deze situaties

Opgelicht via het internet? Wat nu?

Criminaliteitsstatistieken geven de laatste jaren een onafgebroken en uitgesproken stijging weer van informaticacriminaliteit. Steeds meer mensen worden het slachtoffer van oplichting via het internet. Wat is oplichting precies en wat kan u ondernemen wanneer u het slachtoffer bent geworden van dergelijke praktijken?

Assisen zonder jury

Onder maximale beveiliging vindt in Frankrijk, zes jaar na datum, het proces plaats rond de aanslagen van 13 november 2015. Twintig beschuldigden moeten zich verantwoorden in een proces dat vermoedelijk 8 maanden zal duren.

Meet the team

Wij verwelkomen Maarten Broekx in ons team bouwrecht en vastgoed.

SEMINARIE 23 SEPTEMBER 2021 – ONVOORZIEN(BAR)E OMSTANDIGHEDEN BIJ DE UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

In dit seminarie brengen wij onder de aandacht wat kan worden beschouwd als een situatie van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid. Welke gevolgen deze situaties hebben in het contractueel speelveld, hoe u hier nu mee kan omgaan, en hoe u in de toekomst kan anticiperen op deze situaties.

Verstrenging van de maximale contractuele betalingstermijn tussen ondernemingen

Wet van 14 augustus 2021 verscherpt betalingstermijn voor alle ondernemingen.

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

Waar kunnen we u mee helpen?

Geef een zoekterm in en druk op “enter”.