Geef een zoekterm in en druk op “enter”.

Nieuwsoverzicht

Vermoeden van onschuld in het wegverkeer

Het vermoeden van onschuld van ondernemingen bij overtredingen van de Wegverkeerswet werd door het Hof van Cassatie andermaal in de verf gezet bij arrest van 14 december 2021. In dit arrest benadrukt het Hof van Cassatie benadrukt de bewijslast die het Openbaar Ministerie draagt in strafzaken. Dit principe luidt: “U bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen.” Het is algemeen principe en geldt bijgevolg dus ook voor ondernemingen.  

Peter Bouts wordt nieuwe voorzitter van de OCB

Afgelopen week nam partner Peter Bouts de voorzittershamer over van de Ondernemersclub Beringen (OCB)

Tussenkomst van het PROMAZ-FONDS voor de sanering van vervuilde gronden door lekkende stookolie. (Mazout)

Wanneer u een woning moet verkopen en/of wanneer er grondverontreiniging wordt vastgesteld ten gevolge van een lekkage van een stookolietank,  en er een sanering opdringt zal u een fikse som hiervoor mogen betalen. Vanaf 1 april 2022 kan u nu een beroep doen op een Fonds dat u financiële tegemoetkoming kan bieden.

Kies voor een verruimde minnelijke schikking in strafzaken en vermijd een proces. Hoe werkt het ?

KOOP JE PROCES AF - Strafrecht is meer dan verhalen over processen, pleidooien en bijhorende smeuïge krantenartikels. Een strafproces kan ook totaal anders worden afgewikkeld door een minnelijke schikking te betalen. Hoe doe ik dat en kom ik er voor in aanmerking ? Wat is dat juist ? Meester Jan Swennen geeft tekst en uitleg.

HELP, iemand deed iets in mijn drankje !

Over spiking en de race tegen de klok.

Verzwegen slippertje geeft recht op schadevergoeding

In een baanbrekend arrest van 21 januari 2022 oordeelde het Hof van Beroep in Gent dat een moeder en biologische vader van een kind samen een fout begingen en een schadevergoeding van bijna 10.000 euro verschuldigd waren door hun onenightstand te verzwijgen tegenover de eigenlijke, bedrogen liefdespartner van de moeder die het kind, geboren uit dit slippertje, als het zijne erkende .

Contractuele uitsluiting in solidum aansprakelijkheid aannemer en architect

De architect en de aannemer kunnen in solidum aansprakelijk worden gesteld door de bouwheer indien hun onderscheiden fouten hebben bijgedragen tot dezelfde schade. Dit heeft tot gevolg dat zowel de aannemer als de architect afzonderlijk voor het geheel van de schade in hoofde van de bouwheer kunnen worden aangesproken.

LESSONS LEARNED uit Corona ?

De schokgolf die de CORONA-crisis veroorzaakte heeft ons voor een heel aantal zaken met de neus op de feiten gedrukt. Zoveel is duidelijk.

Help, de prijzen van mijn leveranciers blijven stijgen!

De laatste jaren worden we geconfronteerd met prijsstijgingen. Of het nu prijsstijgingen zijn door Corona of door een blokkade van het Suez-kanaal, of het nu gaat om bouwmaterialen of microchips, bijna niemand is gespaard gebleven. Maar wat kan u er tegen doen? Kan u de prijsstijging doorrekenen aan uw klanten?

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

PrivacybeleidCookiebeleid