Nieuwsoverzicht

De administratieve toeslagen voor misdrijven worden per 1 januari 2022 verhoogd

Wat komt er nog bij uw verkeersboete van extra kosten? Een indexaanpassing voor de ene heeft een loonsverhoging tot gevolg doch tevens een bijkomende verhoging van uw verkeersboete voor de andere…

Diergeneeskunde, niet meer voor iedereen

Op 16 november 2021 werd een verslag ingediend door de Commissie voor Onderwijs. Dit verslag geeft een bespreking van de visienota die de invoering van een toelatingsexamen voor de opleiding Diergeneeskunde voor het schooljaar 2023-2024 op tafel legde. Voorlopig is hetgeen in het verslag staat de toekomst voor de opleiding diergeneeskunde. Enkele aspecten werden vastgelegd zoals een numerus fixus met een bepaald startquotum. Was er niet zoiets als een recht op (hoger) onderwijs?

Kunnen zijn wie je bent, ook op de werkvloer

Acties zoals de warmste week brengen het welzijn van ieder van ons onder de aandacht. Ook op de werkvloer is het van belang je goed te voelen tussen jouw collega’s. Een werkgever werd onlangs voor de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brussel strafrechtelijk vervolgd wegens het gebrek aan voldoende preventiemaatregelen omtrent het psychosociaal welzijn van zijn werknemers.

DWW raakt de kern van bemiddeling

De Warmste Week draait dit jaar rond het thema: ‘Kunnen zijn wie je bent.’ Ook elk kind heeft het recht om te zijn wie hij of zij is.

IS MIJN HUISDIER WELKOM IN MIJN HUURWONING?

Op 4 oktober vierden we werelddierendag. Naar aanleiding hiervan behandelen wij graag het topic over het houden van huisdieren in een huurwoning.

Douanestrafrecht – Verbeurdverklaring van de tegenwaarde

Verbeurdverklaring van de tegenwaarde: de vreemde (burgerrechtelijke) eend in de (strafrechtelijke) bijt ?

Jonge stier overmoedig door overvliegende straaljagers of toch niet … ?

Op de derde dag van de jaarlijkse vliegshow brak een jonge stier zijn poot na een sprong op de voederbak. De organisatoren van de vliegshow werden aangesproken door de melkveehouder voor het verlies van de stier op grond van art. 544 BW en 1382 BW.

Het belang van een goede plaatsbeschrijving

Verhuurders worden steeds vaker geconfronteerd met aanzienlijke schade aan de woning die zij verhuren.

Is het einde van het ziektebriefje in zicht?

De federale regering heeft afgelopen week wat stof doen opwaaien door haar voorstel om het ziektebriefje af te schaffen.

© 2021 Gevaco advocaten – advocatenkantoor te Beringen

Waar kunnen we u mee helpen?

Geef een zoekterm in en druk op “enter”.