Voorwoord

De juridische wereld wordt al een tijdlang overspoeld door nieuwe wetgeving in diverse domeinen en door berichten omtrent wetsontwerpen die “binnenkort” wet zullen worden.

Alleen al wat betreft het ondernemingsrecht vermelden we het nieuwe ondernemingsbewijs en het goedgekeurde ontwerp van wet omtrent verboden clausules in de B2B-verhouding.

We bespreken in deze Nieuwsbrief het belang van de in het rechtsverkeer frequent gehanteerde “algemene voorwaarden” en vestigen uw aandacht op het feit dat wijzigende wetgeving op til is die een volledige herformulering van een hele reeks clausules zal vergen, willen deze in de toekomst nog rechtsgeldig en afdwingbaar zijn.

Gevaco Advocaten zal hierover een avondseminarie houden om u tijdig te informeren.

Ondanks de tsunami aan nieuwe wetgeving behandelen we ook specifieke problemen in de verschillende rechtsdomeinen waarin Gevaco actief is.

Als u een vraag hebt na lezing van deze Nieuwsbrief staan wij klaar om u het gepaste antwoord te bezorgen.

Veel leesplezier.

Arne Van der Graesen

Ere-advocaat.