Vastgoed schenken kan vanaf nu goedkoper!

Het schenken van onroerend goed was tot voor kort een kostelijke aangelegenheid. Enkel tussen (groot)ouders en (klein)kinderen kwam het in de praktijk regelmatig voor. Als de schenking niet in die ‘rechte lijn’ gebeurde, dan konden de kosten oplopen tot 80 procent, waardoor het absoluut geen aantrekkelijke optie was. Een erfenis met betaling van successierechten (erfbelasting) was dan ook in vele gevallen goedkoper dan het vooraf schenken.

Vanaf 1 juli 2015 is het in Vlaanderen evenwel heel wat goedkoper geworden om onroerende goederen te schenken. De Vlaamse Regering heeft immers net voor het begin van de zomervakantie nog een akkoord bereikt over de verlaging van de tarieven voor de schenkbelasting van vastgoed. Met deze hervorming hoopt de Vlaamse Regering dat er meer schenkingen van onroerend goed zullen gebeuren wat, ondanks de lagere tarieven, op korte termijn voor meer opbrengsten zou moeten zorgen.

Verlaagde én vereenvoudigde tarieven

Tot 1 juli 2015 werd er buiten het schenken in rechte lijn of tussen partners een bijkomend onderscheid gemaakt tussen schenkingen aan broers of zussen, aan nonkels en tantes of neven en nichten, en aan “anderen”. Dat onderscheid valt door de nieuwe regeling weg. In de nieuwe regeling zijn de schenkingstarieven wél nog afhankelijk van de waarde van het onroerend goed en de verwantschapsband, maar wordt nog maar onderscheid meer gemaakt tussen twee tarievenstelsels, zijnde “tarieven in rechte lijn en tussen partners” en “tarieven tussen alle andere personen”. Een hele vereenvoudiging dus.

De toepasselijke tarieven worden bovendien ook nog eens aanzienlijk verlaagd, en dit is vooral merkbaar bij de tarieven voor schenkingen aan “alle andere personen”. De vroegere toptarieven van 65% tot 80% - al vanaf 175.000 euro - worden nu teruggebracht tot 40%, een tarief dat bovendien pas vanaf 450.000 euro van toepassing is. Het laagste tarief bij deze schenkingen is niet alleen gedaald tot 10%, maar is overigens ook van toepassing op een sterk verhoogde eerste schijf t.e.m. 150.000 EUR.

Op deze manier zal de schenkbelasting duidelijk lager komen te liggen dan de erfbelasting.

Meer voordelen voor energiebesparende investeringen

De Vlaamse Regering heeft met deze nieuwe regeling tevens een energiezuinig en groen beleid willen voeren. Immers wordt er een bijkomende verlaging van de tarieven toegepast wanneer er na de schenking nog energiebesparende investeringen gebeuren in de woning. Denk hierbij bv. aan het plaatsen van een warmtepomp of zonneboiler, hoogrendementsglas of spouwmuurisolatie. Deze energiezuinige investeringen moeten in totaal minstens 10.000 EUR (zonder BTW) bedragen, en men krijgt vijf jaar de tijd om deze uit te voeren.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, zal het toptarief zakken naar 18% in rechte lijn en naar 31% in niet-rechte lijn. In de praktijk zal wel steeds eerst het gewone tarief betaald moeten worden. Het verschil wordt nadien, mits voorlegging van facturen, terugbetaald.

Let wel, deze energiebesparende werken moeten steeds worden uitgevoerd door een aannemer die daarbij zal moet attesteren dat de uitgevoerde werken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit van 19 november 2010. Een maatregel die meteen dus ook een extra stimulans moet zijn voor de bouwsector.

Een overzicht van de nieuwe tarieven

Schenkingen in rechte lijn en tussen partners:

Schijven (euro) Oude tarieven Tarieven vanaf 01.07.2015 Tarieven met energiebesparende investeringen
<12.500 3% 3% 3%
12.500-25.000 4% 3% 3%
25.000-50.000 6% 3% 3%
50.000-100.000 7% 3% 3%
100.000-150.000 10% 3% 3%
150.000-200.000 14% 9% 6%
200.000-250.000 18% 9% 6%
250.000-450.000 24% 18% 12%
450.000-500.000 24% 27% 18%
>500.000 30% 27% 18%

 

Schenkingen tussen alle anderen:

Schijven (euro) Oude tarieven Tarieven vanaf 01.07.2015 Tarieven met energiebesparende investeringen
<12.500 20%-30% 10% 9%
12.500-25.000 25%-35% 10% 9%
25.000-75.000 35%-50% 10% 9%
75.000-150.000 50%-65% 10% 9%
150.000-175.000 65%-80% 20% 17%
175.000-250.000 65%-80% 20% 17%
250.000-450.000 65%-80% 30% 24%
>450.000 65%-80% 40% 31%

 

En wat met de bouwgronden?

Voor het schenken van bouwgronden bestaat er al sinds 2003 een (tijdelijke) gunstregeling waarbij het schenktarief 2% lager ligt dan voor de schenking van ander vastgoed.

Deze gunstregeling zal alleszins blijven bestaan tot de voorziene einddatum op 31.12.2019, maar de schenker en de begiftigde kunnen er nu ook voor opteren om te schenken volgens de nieuwe tarieven voor onroerende goederen.

Om te kunnen blijven genieten van het reeds bestaande uitzonderingsregime moet er wel steeds voldaan worden aan een aantal bijkomende voorwaarden. Zo zal de begiftigde binnen de 3 jaar na de schenking een bouwaanvraag moeten indienen, en zal deze binnen de 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de verkregen bouwgrond moeten vestigen. Gezien deze bouw- en bewoningsverplichting zal er steeds concreet nagegaan moeten worden welk regime voor de begiftigde het meest aangewezen is.

Is schenken van onroerende goederen vanaf nu goedkoper dan het laten vererven van deze goederen?

Indien een persoon met een tweede verblijf ter waarde van 250.000 EUR, dit tweede verblijf aan zijn enig kind wenste te schenken, dan betaalde men op deze transactie tot voor kort 26.875 EUR aan schenkingsrechten.

Met de invoering van de nieuwe tarieven zal de schenking van een dergelijk onroerend goed slechts 13.500 EUR aan schenkingsrechten kosten, zelfs maar 10.500 EUR indien er binnen de 5 jaar energiebesparende investeringen plaatsvinden.

Wanneer er geen voorafgaande schenking zou gebeuren en het tweede verblijf maakt deel uit van de erfenis, dan zal dit belast worden tegen 27% erfbelasting, zodat het enig kind 67.500 EUR aan erfbelasting zal moeten betalen.

Het schenken van onroerende goederen die in Vlaanderen gelegen zijn, is dus aanzienlijk goedkoper geworden, en zal vanaf nu  quasi altijd fiscaal goedkoper zijn dan een overdracht via erfenis.

Annelore Verbeeck