De belangrijkste verplichtingen van een webshop

U kan er als handelaar bijna niet meer zonder. Online verkopen is een must geworden. Consumenten raken meer en meer vertrouwd met online handel ook in België. Uit een rapport van Comeos van 2014 bleek dat 75% van alle Belgen die online zijn ook online kopen en dat

60% van de Belgen het voorbije jaar iets online kocht.

Dit is een enorm potentieel dat u niet mag laten liggen.

Maar uw webshop moet wel aan verschillende wettelijke voorwaarden voldoen en dit is een kluwen van regels geworden van privacywetgeving tot consumentenrecht.

De belangrijkste verplichtingen waarop het meest en strengste gecontroleerd wordt zetten we hieronder kort uiteen.

1. Uw gegevens

De identiteit van uw onderneming moet duidelijk zichtbaar zijn aangebracht op de website.

Wat houdt dit in: de naam en rechtsvorm van uw vennootschap, uw adres, BTW-nummer en ondernemingsnummer, RPR-locatie, en e-mailadres. Telefoonnummer is niet verplicht maar kan u best wel vermelden. Voor gereglementeerde beroepen en activiteiten waar een vergunning voor nodig is zijn bijkomende vermeldingen verplicht.

Dit lijkt zo vanzelfsprekend te zijn, maar nog al te veel moeten we vaststellen dat websites en online shops geen adres of telefoonnummer vermelden. Dit is nochtans belangrijk en niet alleen om in orde te zijn met de wetgeving.

Het belangrijkste om online te verkopen is vertrouwen. Een consument die geen vertrouwen heeft in uw webshop zal niets kopen. Een duidelijke vermelding van een geografisch adres met een telefoonnummer waarop u te bereiken bent laat de klant toe u gemakkelijk te contacteren en dit geeft vertrouwen.

2. De belangrijkste kenmerken van het product

De belangrijkste kenmerken van het product of de dienst moeten duidelijk omschreven zijn.

De  consument moet weten wat hij koopt. De informatie over het product of de dienst moet ondubbelzinnig, op een heldere en begrijpelijke wijze omschreven staan.

Als u foto’s toont, moet het een foto zijn van het product zoals u het verkoopt en geen foto van een product dat er op lijkt.

3. De prijs en wat met extra kosten?

De totale prijs inclusief BTW moet vermeld worden.

En wat met extra kosten?

Alle extra kosten, zoals o.a. leveringskosten, moeten voor de checkout duidelijk vermeld worden zodat de consument, voor hij effectief tot betaling overgaat, duidelijk weet wat hij moet betalen.

4. Levering, betaling en uitvoering

Er moet duidelijke informatie gegeven worden over de levering, de wijze van betaling en de uitvoering van de overeenkomst.

Wettelijk gezien bent u verplicht te leveren binnen de 30 dagen tenzij dit anders is vermeld. Op welke termijn u ook levert u moet deze altijd meedelen aan de klant.

Commercieel gezien zal u echter zo snel mogelijk moeten leveren want consumenten wachten niet graag op hun pakjes. “Next day delivery” is voor online aankopen bijna standaard geworden. Vermeldt dus duidelijk de leveringstermijn zodat de klant weet wanneer hij zijn pakje mag verwachten.

Ook de wijze van betaling moet voor dat de betalingsstap verschijnt duidelijk meegedeeld worden.

5.  Herroepingsrecht

Consumenten die online kopen hebben een herroepingstermijn van 14 dagen.

Deze termijn moet een duidelijk zichtbare vermelding krijgen en niet alleen in de algemene voorwaarden staan.

Op elke pagina van de site moet een aparte link naar deze herroepingstermijn met uitleg staan. De link naar de algemene voorwaarden is niet voldoende.

Ook wordt de herroepingstermijn best voor of ten laatste tijdens de checkout duidelijk zichtbaar getoond.

6. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat op de computer van de klant wordt geplaatst. De website herkent de informatie in dit tekstbestand bij een later bezoek of wanneer de website doorgaat naar een volgende pagina.

Welke cookies je webshop ook gebruikt, je moet ze vermelden in je cookiestatement en je bezoekers uitdrukkelijk om toestemming te vragen om ze te plaatsen op hun apparaten.

Niet alle cookies zijn problematisch voor de privacy. Functionele cookies zijn bijvoorbeeld onmisbaar om je taalkeuze te onthouden of bij het internetbankieren. Tracking cookies zijn minder onschuldig, zij volgen wat de surfer op het internet doet en houden dit bij.

Een goede manier om de klant impliciet toestemming te vragen is een cookiebanner die bovenaan het beeldscherm verschijnt met algemene informatie over de cookies. De klant hoeft dan alleen op akkoord te klikken. Via een link onderaan je webshop verwijs je naar een gedetailleerder cookiestatement

Als je tracking cookies gebruikt moet je expliciet om toestemming vragen.

7. Geen aangevinkte opties

Als u de klant vraagt om de algemene voorwaarden goed te keuren of u vraagt toestemming om cookies te gebruiken, of u vraagt de toestemming om e-mails te mogen sturen aan de klant en u doet dit met een vraag om een vakje aan te vinken, dan mag het vakje niet op voorhand aangevinkt zijn.

De consument moet bewust zijn toestemming kunnen geven en moet het vakje zelf kunnen aanvinken. Een standaard aangevinkt vakje is niet toegelaten. Dat het vakje kan uitgevinkt worden speelt geen rol.

8. Knop bestelling met betalingsverplichting

Voor de consument effectief de bestelling doet en moet betalen moet dit aangegeven worden met een knop waarop “bestellen“ of iets even duidelijk staat en moet bij de knop de vermelding “betalingsverplichting”.

9. Toesturen van al de informatie

U bent verplicht om een schriftelijke bevestiging te sturen aan de e-consument met alle informatie omtrent de koop, zodat de consument ondubbelzinnig, op een heldere en begrijpelijke wijze weet heeft van wat hij koop.

10. Privacy

Als u gegevens van de klanten verzamelt, al is het maar in functie van de betaling en de bestelling, moet u zich ook houden aan de verplichtingen van de wetgeving rond verwerking van persoonsgegevens.

U moet dit vermelden en duidelijk aangeven waarvoor de gegevens worden gebruikt. De klant moet de mogelijkheid krijgen om zijn gegevens in te kijken en te corrigeren, en de wijze waarop dit kan moet duidelijk vermeld staan. Ook kan de klant zich verzetten tegen het gebruik voor direct marketing en moet u hiervoor expliciete toestemming krijgen.

Dit zijn in het kort de belangrijkste verplichtingen waaraan een webshop moet voldoen, maar  dit zijn ze nog niet allemaal!

Indien u vragen heeft of uw webshop wil laten doorlichten om deze in orde te brengen met de wetgeving kan u altijd ons kantoor contacteren.

Christoph Bielen