Appartementsrecht - Verplichte coördinatie akten uitgesteld tot 31.08.2014

Het appartementsrecht is van dwingend recht.
Dat wil zeggen dat de akten van de mede-eigendom in overeenstemming dienen te zijn met de wettelijke bepalingen.
Tot de akten van een appartement behoren : de basisakte, het reglement van inwendige orde, statuten, etc...

De wettelijke bepalingen inzake mede-eigendom hebben de voorbije jaren heel wat wijzigingen ondergaan o.m. bij wetten van 30.06.1994 en 02.06.2010.

Oorspronkelijk diende de syndicus er voor te zorgen dat de algemene vergadering de gecoördineerde versie van de aktes ter goedkeuring voorgelegd kreeg ten laatste op 31.08.2013. Goedkeuring op zich door de algemene vergadering is niet nodig, enkel de voorlegging tot goedkeuring voor die datum.

De Minister heeft nu de termijn verlengd tot 31.08.2014. Naar verluidt is dit het laatste uitstel.
Uitstel was nodig omdat er onduidelijkheid bleef bestaan op welke wijze de aanpassing diende doorgevoerd m.n. bij (goedkope) onderhandse akte of (duurdere) authentieke akte.

In regel kunnen de aanpassingen via onderhandse akte gebeuren voor zover ze tijdig worden gecoördineerd.

Wij verstrekken u graag meer uitleg over deze technische kwestie.