Alcohol vaststellingen

De eindejaarsperiode is weer begonnen en zo ook de controles van de Politie.

Wat mag men verwachten bij een alcoholcontrole?

De politie mag een alcoholcontrole opleggen aan iedereen die aanstalten maakt om zijn wagen te besturen. Ook als u betrokken bent bij een verkeersongeval (zelfs als voetganger), mag de politie u onderwerpen aan een ademtest.

Het allereerste wat men doet bij een alcoholcontrole is een blaastest opleggen. Dit geeft dan als resultaat 'S' (safe), 'A" (alarm) of 'P' (positief).

Uw ademtest kan drie resultaten hebben:
S (safe of veilig): u mag doorrijden en krijgt geen boete.
A (alarm): u hebt tussen 0,22 en 0,35 promille alcohol in uw bloed.
P (positief): u hebt meer dan 0,35 promille alcohol in uw bloed.

Is het resultaat van de ademtest A (Alarm) of P (Positief) dan moet u een ademanalyse ondergaan. U moet dan opnieuw in het toestel blazen om de precieze hoeveelheid alcohol in uw bloed te meten. U mag altijd vragen om de ademanalyse een tweede keer uit te voeren als u het niet eens bent met het resultaat van de alcoholcontrole.

Let op: er is geen wettelijke verplichting van de Politie om hiertussen een wachttijd te laten van 15 minuten!

Als men een verschil detecteert ten opzichte van die eerste blaasprestatie van minstens 20 % registreert het toestel automatisch dat het gaat om een ongeldig resultaat en vermeldt men dat het gaat om mondalcohol. Immers, kan een ademanalyse geen verschil van 20 % vertonen in een zo korte tijdspanne.

Wanneer een persoon net vooraf aan de test alcohol dronk, zullen er nog alcoholrestanten in de mond van betrokkene zitten. Bij het blazen zal er bijgevolg een mix van alveolaire lucht en de alcoholrestanten in de mond uitgeblazen worden. Dit noemt men "mondalcohol" met een foutief (hoger) resultaat dan in zuiver alveolaire lucht. Bijgevolg is een (afgedrukt) meetprotocol met resultaat "mondalcohol" ongeldig.

Enkel in dat geval zal dan ook op het meetprotocol en op de afprint van het toestel zelf een melding staan van de mondalcohol. In de andere gevallen, als men geen mondalcohol detecteert komt dat er niet op te staan en is de vaststelling in principe rechtsgeldig.

Enkel wanneer er sprake is van de detectie van "mondalcohol", is er een tweede ademanalyse absoluut wettelijk nodig en dient men wettelijk gezien een tussentijd van minimum vijftien minuten tussen beide analyses te laten. In de andere gevallen heeft men recht op een tweede analyse doch is de Politie niet verplicht om hierbij vijftien minuten te wachten.

Na een wachttijd van 15 minuten zijn de alcoholrestanten zeker uit de mond verdwenen en kan de alveolaire lucht gemeten worden. Praktische proeven tonen aan dat de mondalcohol na een 5-tal minuten verdwenen is. De 15 minuten wachttijd die betrokkene kan vragen is dus ruim voldoende om het meten van mondalcohol te voorkomen.

U mag een ademtest niet weigeren. Doet u dat toch? Dan beschouwt de politie het resultaat als positief, en krijgt u onmiddellijk een rijverbod van zes uur.

Tot een alcoholvaststelling van 0,35 mg/l / 0,/8 promille, kan een minnelijke schikking worden uitgevaardigd van 137,50 EUR en een stuurverbod (= onmiddellijke intrekking na de test van 3 uur).

Bij een hogere alcoholvaststelling zal er normalerwijze een verwijzing naar de Politierechtbank volgen met een minimumboete wettelijk voorzien van 1200 EUR en 1 maand rijverbod.

Uw advocaat kan u hierbij bijstaan en zorgen dat deze boete eventueel wordt herleid!

Een consultatie bij uw advocaat kan dan ook in sommige gevallen waardevol zijn.