Alcoholvaststellingen en boetes

Rijden onder invloed van alcohol (ROI) is een belangrijke oorzaak van verkeersonveiligheid. Zo tast alcohol zelfs in geringe hoeveelheden de rijvaardigheid aan.
Het ongevalsrisico stijgt exponentieel naarmate de gebruikte hoeveelheid hoger ligt.
Wij informeren u even over twee vrij vaak gestelde vragen : (faq's)

Mogelijke gevolgen bij vaststelling van rijden onder invloed van alcoholBij alcoholintoxicatie van 0,22 tot 0,35 mg/l uitgeademde alveolaire lucht wordt een onmiddellijke inning ten belope van 150 euro geïnd.

Een minnelijke schikking wordt voorgesteld als uit een bloedanalyse een gelijkwaardige intoxicatie blijkt van 0,5 tot 0,8 g/l bloed of als de onmiddellijke inning niet voldaan wordt.

De procureur des Konings stelt een minnelijke schikking voor van :
-400 euro indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,35 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (0,8 g/l bloed), maar minder dan 0,5 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,2 g/l bloed) bedraagt;
-550 euro indien de geconstateerde alcoholconcentratie ten minste 0,5 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,2 g/l bloed), maar minder dan 0,65 mg per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,5 g/l bloed) bedraagt.

Bij weigering die voorgestelde minnelijke schikkingen te voldoen wordt nagenoeg steeds vervolgd voor de politierechtbank.

De personen die onder invloed zijn van minstens 0,65 mg alcohol per liter uitgeademde alveolaire lucht (1,5 g/l bloed), worden in regel steeds voor de politierechtbank gedagvaard en er is eveneens een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

Gebruik van sommige toestellen door de POLITIESommige politiezones gebruikenvoor hun alcoholcontrolesal enige tijd de zogeheten 'sampling- of snuffeltoestellen'. Deze nieuwe toestellen detecteren bliksemsnel de alcohollucht in een voertuig waardoor het aantal controles met evenveel manschappen fors kan opgedreven worden nu de overheid dit jaar minstens 200.000 alcoholcontroles wil zien passeren.

De samplingtoestellen kunnen op twee manieren gebruikt worden.

- Enerzijds kan het alcohollucht detecteren in een voertuig zonder dat er daadwerkelijk moet geblazen worden.

- Anderzijds kan het uitgerust worden met een soort trechtertje waarin de bestuurder kan blazen en waarna het resultaat vrijwel onmiddellijk verschijnt. Deze snelle werkwijze wordt vaak toegepast in sommige politiezones doch staat ter discussie!

Aangezien de gebruikte toestellen niet overeenstemmen met deze door de wet opgelegd, moet bij een positief resultaat een nieuwe ademtest afgelegd worden in een gehomologeerd ademtesttoestel. Hierdoor kan de indruk gewekt worden dat er twee ademtesten afgelegd worden en dat is niet conform met de wetgeving. Een rechtbank zou dit kunnen beschouwen als een procedurefout met een mogelijke vrijspraak tot gevolg.

De detectie van alcohol via een blaasprestatie wordt dus niet aanvaard. Het toestel kan enkel gebruikt worden voor de detectie van alcohollucht binnenin een voertuig.

Daarna dient er een normale ademtest te volgen in een gehomologeerd ademtesttoestel!
Voor verdere vragen kunt u steeds bij uw raadsman terecht op kantoor.Kurt SMETS
Advocaat