Verplichte aflevering van een energieprestatiecertificaat bij verhuring van woningen

Sedert 1 januari 2009 is iedere eigenaar-verhuurder verplicht om bij het aangaan van een nieuwe huurovereenkomst een geldig energiecertificaat ter beschikking te stellen van de huurder. Het energieprestatiecertificaat legt geen eisen op, maar informeert de kandidaat-huurders over het energiegebruik van de woning die zij wensen te huren. Het bevat daarenboven een aantal aanbevelingen om de woning energiezuiniger te maken.

De aflevering van het certificaat is verplicht bij de verhuring van elke "wooneenheid" die autonoom kan functioneren. Als wooneenheid wordt beschouwd elke eenheid in een residentieel gebouw die over de nodige woonvoorzieningen beschikt om autonoom te kunnen functioneren. Dit houdt in dat een wooneenheid naast een leefruimte ook over een eigen toilet, douche of bad en een keuken of kitchenette moet beschikken. Een wooneenheid kan dus een eengezinswoning, appartement, studio, serviceflat, sociale woning, ... zijn. Het certificaat moet worden opgemaakt per woning, per appartement, per studio, ...

Hiernaast dient benadrukt dat het certificaat niet enkel verplicht wordt gesteld in geval van woninghuur, doch eveneens voor gewone huur, maar dan wel slechts indien het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden. Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een energieprestatiecertificaat dienen te beschikken.

Het certificaat moet beschikbaar zijn op het moment dat de woning te huur wordt aangeboden. De huurder krijgt bij het sluiten van een huurovereenkomst een kopie van het energieprestatiecertificaat, niet het originele rapport. Voor woningen en appartementen die reeds verhuurd zijn vóór 1 januari 2009 moet pas een energieprestatiecertificaat worden opgemaakt als er een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurder wordt afgesloten.

De geldigheid van het certificaat bedraagt tien jaar te rekenen vanaf de datum van opmaak, ook als het gebouw opnieuw verhuurd wordt. Wanneer de geldigheid verstreken is, moet bij de verhuur van een woning alleen een nieuwe certificaat worden opgemaakt als er een nieuwe huurder is. Voor de verhuur van nieuwbouw is er geen energieprestatiecertificaat vereist als er al een certificaat voor nieuwbouw werd verkregen (verplicht vanaf 2006), en de geldigheidstermijn niet is verstreken.

Het certificaat kan enkel opgesteld worden door een door de Vlaamse overheid erkend energiedeskundige type A. Een overzicht van alle erkende energiedeskundigen type A zijn terug te vinden op de website www.energiesparen.be. De deskundige die een aanvraag ontvangt, zal de woning ter plaatse komen inspecteren. Hij kijkt daarbij naar de eigenschappen van het gebouw, zoals de gebruikte materialen en de isolatiewaarden van muren en dak, ramen en deuren, en de installaties voor verwarming en warm water, oriëntatie van de woning, ... Alle gegevens worden in een speciaal computerprogramma verwerkt om de energiescore van de woning te berekenen en het energieprestatiecertificaat op te stellen. Hierna wordt het certificaat door de deskundige ondertekend en bezorgt aan de eigenaar van de woning. De opmaak, zijnde de inspectie van de woning en het ingeven van de gegevens in de software, neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag. De kostprijs bedraagt gemiddeld 200,00 tot 250,00 euro.

Als bij controle door het Vlaams Energieagentschap inbreuken op de hoger vermelde regelgeving worden vastgesteld kan de eigenaar een geldboete opgelegd krijgen van minimaal 500,00 euro en maximaal 5.000,00 euro, en dit afhankelijk van het type gebouw en de bruikbare vloeroppervlakte. Afwezigheid van een energieprestatiecertificaat is op zich geen reden dat de woning niet kan worden verhuurd, wel loopt de verhuurder dus het risico dat een geldboete wordt opgelegd.

Door het invoeren van deze nieuwe reglementering wil de Vlaamse overheid nog meer eigenaars stimuleren om hun woning te isoleren of energiezuiniger te verwarmen.Katleen Lemmens
Advocaat