Huwelijkscontractanten: vrije vogels?

Het is algemeen geweten dat echtparen tijdens de loop van het huwelijk al eens een wijziging willen aanbrengen aan het huwelijksstelsel dat ze gekozen hebben. De redenen dewelke de echtelieden ertoe inspireren om dergelijke wijziging door te voeren, kunnen van uiteenlopende aard zijn.

Soms willen de echtelieden mekaar beter beschermen voor het geval één van hen komt te overlijden.

Soms wil men de fiscaal meest gunstige weg bewandelen, teneinde te ontsnappen aan de hoge successierechten.

Soms ook willen zij zich op de best mogelijke wijze indekken tegen mogelijke schuldeisers.

Tot voor kort was het doorvoeren van dergelijke wijzigingen niet zo eenvoudig en vaak ook erg duur.

Daar heeft de wetgever nu verandering willen in brengen door te voorzien in een eenvoudige wijzigingsakte, dewelke niet meer ter goedkeuring aan de rechtbank dient voorgelegd te worden. Het volstaat dat u zich wendt tot de notaris van uw keuze, die akte zal nemen van de wijziging dewelke u wil laten doorvoeren. U moet zich achteraf niet meer aanbieden op de rechtbank ter homologatie van die wijzigingsakte.

Zo ook is de boedelbeschrijving niet langer meer verplicht. Toch niet in alle gevallen. Van zodra echter partijen de volledige wijziging van hun huwelijkvermogenstelsel wensen , is dergelijke boedelbeschrijving wel nog een noodzakelijk instrument.

Vandaar dat de Wet van 18.07.2008 voorziet in drie soorten wijzigingen die, afhankelijk van hetgeen er wordt bedongen, soms vlot en goedkoop, dan wel langer en duurder kunnen uitvallen. De nieuwe Wet laat alleszins een veel vlottere afhandeling toe dan dit voorheen het geval was.

Of u daarom vrije vogels bent? Laat ons zeggen: vrijere vogels.


Gerda COENEN
Advocaat