Cannabis is toch maar een softdrug!!!

Het lijkt ons nuttig U via onze nieuwsbrief kennis te laten maken met een problematiek die vandaag zeer actueel is, met name de productie van cannabis.
Mr. Swennen heeft heel wat ervaring in verdediging van dergelijke zaken waarbij hij steeds vaker te maken krijgt met Nederlanders die in België betrapt worden op productie van cannabis.
Hij is inmiddels bezig met een uitgebreid onderzoek over dit fenomeen dat uiteindelijk moet resulteren in een boek over dit onderwerp.
Recentelijk gaf Mr. Swennen een interview in een Nederlands vaktijdschrift dat U hieronder aantreft.

VOLGENS CIJFERS VAN DE BELGISCHE OVERHEID ZIJN IN 2004 50 HENNEPPLANTAGES OPGEROLD. IN 2006 ZOUDEN DAT ER AL 241 ZIJN. IN HOEVERRE ZIJN NEDERLANDERS HIERBIJ BETROKKEN? VOLGENS U?

Vooreerst wil ik deze cijfers nuanceren.

Andere bronnen spreken van een daling van de opgerolde plantages. In het rechtsgebied Tongeren, dat grenst aan Nederlands Limburg waar traditioneel heel wat plantages onderdak vinden is een daling te noteren in 2006. In 2005 zijn daar 54 plantages opgerold tegenover 31 in 2006 hetgeen een daling is van 42 %. Dit jaar lijkt het hek evenwel helemaal van de dam en worden alle records verpulverd. Een nooit gezien aantal plantages zijn al opgerold, thans in de maand juni al zoveel dan heel vorig jaar.

Ik ervaar tegelijkertijd dat de plantages meer verspreid zijn over heel Vlaanderen en niet langer alleen in de grensregio's zijn ondergebracht. Op die manier tracht de hennepboer beter buiten schot te blijven voor de politie.

Het is overduidelijk dat de plantages hoofdzakelijk dienen om de Nederlandse markt te bevoorraden. Bijna altijd zijn er Nederlanders bij betrokken, minstens leidt een of ander spoor naar Nederland. Voor zover de cannabis bestemd zijn voor een coffeeshop zij de uitbaters verstandig genoeg om groothandel in te kopen en houden zich veelal niet bezig met de productie. Zij lopen dan ook weinig of geen risico.

Vaak worden de plantages bemand door hulpjes van vreemde origine en laat de organisator zich maar zelden zien.

DENKT U DAT NEDERLANDERS DIE CANNABIS KWEKEN IN BELGIË GOED OP DE HOOGTE ZIJN VAN DE EVENTUELE RISICO'S?


Neen, dat is ten miste mijn ervaring.

Niet zelden gebeurt het dat de hennepboer in voorlopige hechtenis wordt genomen voor enkele maanden, dat zijn wagen in beslag wordt genomen en dat men na proces als vermogensvoordeel een groot bedrag moet betalen.

Misschien is de pakkans in België iets minder groot want officieel mag men niet speuren met warmtecamera's daar waar dit in Nederland wel een geoorloofd opsporingsmiddel is.

IN HOEVERRE ZIJN DE STRAFFEN IN BELGIË ZWAARDER DAN IN NEDERLAND? STEL, JE WORDT GEPAKT MET 100 PLANTEN, WAT KRIJG JE DAN? EN ALS ER EVENTUEEL EEN GEVANGENISSTRAF ZOU DREIGEN, MOET JE DIE DAN IN BELGIË UITZITTEN?

In België staat je steevast een gevangenisstraf te wachten, als dan niet met uitstel van tenuitvoerlegging.

Om de strafmaat te bepalen zijn een veelheid van factoren van belang zoals het aantal planten en oogsten, al dan niet leidinggevende positie binnen de organisatie, leeftijd.

Met 100 planten gepakt worden is natuurlijk uitzonderlijk weinig en dat komt dan ook bijna niet voor. Laten we gerust stellen dat als er Nederlanders bij betrokken zijn het gaat om plantages van 300 tot wel 1.500 planten of meer.

Belangrijk te weten is dat de Belgische rechter soeverein beslist welke straf hij oplegt. Er bestaat dus geen staffel in de wet die de straf bepaalt in functie van het aantal aangetroffen planten.

Ik heb een vergelijkende studie gemaakt van de straffen die de rechters uitspreken en mijn besluit is dat je er geen pijl kunt op trekken. Er zijn sterke regionale verschillen. De rechtsgebieden in de grensstreek die reeds jaren te maken hebben met de problematiek, zoals Turnhout, Tongeren en Hasselt, zijn duidelijk milder.

Als je me echt vraagt hoeveel iemand krijgt voor 100 planten kan ik wel zeggen dat dit bijna steeds een voorwaardelijke straf zal zijn van enkele maanden tot een jaar benevens een geldboete.

Waar je de eventuele straf moet uitzitten is een complexe vraag. Weet dat er verdragen zijn op grond waarvan je kan vragen de straf in Nederland uit te zitten. Realiteit is dat de Belgische justitie vaak geen moeite doet om uitvoering te geven aan gevangenisstraffen als de betrokkene zich in Nederland bevindt. Men doet een Schengen seining en wacht af. Als de betrokkene dan eens gecontroleerd wordt in België of in een of andere luchthaven van een ander Schengen land heeft hij het zitten. De Nederlander zit dan als het ware gevangen is zijn eigen land. Vragen om de straf in Nederland te mogen ondergaan kan enkel als de Nederlander zich in België bevindt. Sedert de invoering van het Europees arrestatiebevel zijn er een aantal verdragen afgeschaft en is de problematiek over de strafuitvoering ingewikkelder geworden.

U BENT BEZIG MET EEN GROOT ONDERZOEK NAAR DIT ONDERWERP, WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT DAT ONDERZOEK?


Gezien in België er een wezenlijk groter aanbod bestaat aan beschikbare ruimte tegen betaalbare prijzen, de pakkans kleiner lijkt en Nederland gestaag strenger optreedt tegen de hennepboer, zoekt de Nederlander vaker dan ooit in het zuiden zijn toevlucht voor het onderbrengen van plantages.

Als de plantage wordt opgerold komt de juridische molen op gang en is het streng optreden van de Belgische justitie voor de Nederlander een verrassing en onbegrijpelijk.

Ik betreur dat in een ééngemaakt Europa 2 buurlanden een fundamenteel andere visie ontwikkelen over cannabis. Dit leidt tot botsingen en onaanvaardbare situaties. In Nederland kennen we een doorgedreven gedoogbeleid, in ons land heeft men de deur opengezet voor "het gedogen van" maar blaast men warm en koud tegelijk. Als politici beslissen het gebruik te gedogen moeten ze consequent zijn en tevens de aanvoer regelen. Hieraan doen ze niks en blijft de rechterlijke macht de strenge wet toepassen i.v.m. productie en verkoop, hetgeen zij trouwens verplicht is te doen.


HEBT U NOG EEN GOED ADVIES VOOR DE NEDERLANDSE LEZERS VAN ONS BLAD DIE MISSCHIEN AL EENS GEDACHT HEBBEN OM OOK IN BELGIË TE KWEKEN?


Bezint eer ge begint.


Jan SWENNEN,
advocaat-vennoot.