Korte berichten, registratie van huurovereenkomsten

De verplichte registratie van huurcontracten door verhuurders, zoals voorzien in de programmawet, zal pas op 1 juli 2007 in werking treden in plaats van op 1 januari 2007. U heeft nog tot 30 juni 2007 om de huurovereenkomst te laten registreren.

De programmawet voorziet een verplichting voor de verhuurder om de huurovereenkomst te laten registreren. Laat de verhuurder de huurovereenkomst niet registreren, dan kan de huurder op elk ogenblik zonder kosten of opzegperiode vertrekken.

Voor bestaande huurcontracten voorziet de programmawet dat de verhuurder tijd heeft tot 30 juni 2007 om het contract te laten registreren. Oorspronkelijk vermeldde de wet dat deze bepaling in werking zou treden op 1 januari 2007. Dit had tot gevolg dat voor bestaande huurcontracten de registratie pas op 30 juni gebeurd moest zijn, maar de sanctie wel van toepassing was vanaf 1 januari. De huurder kon in de periode tussen 1 januari en de effectieve registratie dus zomaar zonder kosten of opzegperiode vertrekken.

Geertrui DE GROOTE
Advocaat