Korte berichten, Praktisch rijexamen voor categorie B (personenwagens) is aangepast

1. De algemene voorwaarden voor zijn rijbewijs af te leggen:

* De kandidaat moet minstens drie maanden houder zijn van het voorlopig rijbewijs
* De kandidaat moet minstens 18 jaar oud zijn.
* De kandidaat moet op het ogenblik van het examen houder zijn van het nog geldig voorlopig rijbewijs.2. Het voertuig zelf:

* De kandidaat legt het examen af, ofwel met het eigen voertuig dat aan de volgende voorwaarden moet voldoen:
o Het moet een voertuig zijn categorie B (gewone personenwagens)
o Er mogen hierin geen goederen in commercieel verband worden vervoerd.
o Op de achterzijde moet een duidelijk zichtbare L worden aangebracht.
o Er mag geen aanhangwagen getrokken worden.
o Het voertuig moet voorzien zijn van buitenspiegels aan beide zijden.
* Ofwel met een auto van een erkende rijschool.


De houder van het voorlopig rijbewijs zonder begeleider moet tijdens zijn examen vergezeld zijn van een passagier die houder is van een rijbewijs B en minstens 24 jaar oud, ofwel een inspecteur van de rijschool.

De manoeuvres op het privéterrein worden afgeschaft en worden nu geïntegreerd op een examen op de openbare weg. Volgende manoeuvres zullen uitgevoerd worden:

1. Voorafgaande controles:

a) verstellen van de zitplaats van de bestuurder voor een juiste zithouding
b) afstellen van de spiegels, veiligheidsgordel en hoofdsteun
c) nakijken of de portieren goed gesloten zijn
d) controle van banden, remmen, stuurinrichting, lichten, enz.
e) controleren of de nodige voorzorgsmaatregelen genomen zijn bij het verlaten van het voertuig.

2. Keren in een smalle straat

3. Parkeren achter een voertuig

Opgemerkt is dat in rechte lijn achteruit rijden tussen paaltjes of kegeltjes in het verleden, niet meer behoort tot het praktisch examen.

Niet geslaagd: de kandidaat die tweemaal na elkaar niet slaagt voor het praktisch examen, moet 6 uur praktisch rijonderricht volgen bij een erkende rijschool. Hierna wordt hij pas terug toegelaten tot het afleggen van het praktisch examen.

Opmerking:

Deze nieuwe bepalingen m.b.t. het praktisch rijexamen voor voertuigen categorie B zullen vanaf 01.12.2006 van toepassing zijn voor alle kandidaten, met inbegrip van de kandidaten die zich reeds voor deze datum hadden ingeschreven.

Iemand die voor 01.12.2006 slaagde voor de manoeuvres op het privéterrein, doch niet voor de praktische test op de openbare weg zal echter vanaf 01.12.2006 het volledig nieuwe examen moeten afleggen.