Korte berichten, nieuwe wapenwet uitgesteld.

Dinsdag 28.11.2006 werd in de Ministerraad door Minister Onkelinckx verduidelijkt dat de termijn, waarbinnen model 9 wapens en model 4 wapens moeten aangegeven worden bij de Politie (model 9) en de Gouverneur (model 4) wordt verlengd tot en met 30.06.2007.

Men heeft aldus tijd tot dan om zijn wapens in te leveren conform de nieuwe wapenwet.

Kurt SMETS
Advocaat