Nieuwsjes, rijverbod nu ook te beperken tot de weekends

Tot voor 31 maart 2006 kon de rechter lastens iedere bestuurder, houder van een rijbewijs uitgereikt sedert minder dan vijf jaar of van het als zodanig geldend bewijs, bevelen dat het effectief verval enkel werd uitgevoerd van vrijdag om 20 uur tot ?s zondag om 20 uur en op feestdagen, en dit volgens de nadere regels die hij bepaalt.

Vanaf 31 maart 2006 kan de rechter deze vorm van verval voor iedereen toepassen.


Door de uitbreiding van de modaliteiten voor het verval van het recht tot sturen, kan de rechter de geldigheid van het rijbewijs nu beperken aldus van vrijdag om 20 uur tot zondag om 20 uur en op de feestdagen, en dit volgens de nadere regels die hij bepaalt.

Ook na de wetswijziging van 31 maart 2006 zorgde deze bestraffingsvorm voor praktische problemen. Op de tijdstippen waarop de veroordeelde zich diende aan te bieden om zijn rijbewijs af te geven of af te halen, waren de griffies immers niet geopend. Bijgevolg werd het zogeheten 'weekendverval' niet toegepast door de rechtbanken.

Ingevolge het nieuwe koninklijk besluit van 24 april 2006 zal dit beter geregeld kunnen worden.

Procedure

* Betrokkene dient zich tijdens de openingsuren van de griffie aan te bieden met zijn rijbewijs of als dusdanig geldend document.
* De griffie zal een attest afleveren dat een maand geldig is.
* Betrokkene dient zich vervolgens met dit attest aan te bieden bij de bevoegde gemeentelijke overheid of in voorkomend geval bij de diensten van de Minister van Buitenlandse Zaken, dewelke een rijbewijs of als dusdanig geldend bewijs zal afleveren waarop vermeld is dat het alleen geldig is buiten de weekends en de feestdagen.(code 200)
* Het originele rijbewijs of als dusdanig geldend bewijs zal op de griffie bewaard worden. Na het verstrijken van de termijn van het verval kan betrokkene zijn rijbewijs of als dusdanig geldend bewijs terug afhalen op de griffie.Voor alle vragen inzake verkeers- en/of verzekeringstechnische kwestie kunt U steeds op ons kantoor terechtKurt Smets
advocaat