De nieuwe wapenwet, wat moet u doen om in orde te zijn?

De nieuwe wapenwet werd van kracht op de dag van de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, op 9 juni 2006, met uitzondering van enkele bepalingen die later in werking zullen treden door middel van Koninklijke uitvoeringsbesluiten.

Wij overlopen zeer summier enkele veel voorkomende gevallen:


1. U bezit een knipmes, knuppel of matrak, elektroshockwapens, allerhande spuitbussen (sprays) voor "zelfverdediging" , nunchaku's (in tegenstelling tot wat velen denken, bestaat hierop geen uitzondering voor Oosterse gevechtssporten!) bepaalde munitie ;

Dolken, dolkmessen en vouwmessen met een niet-automatisch blokkeermechanisme vallen hier niet langer onder, maar het dragen ervan blijft onderworpen aan een wettige reden.

Wat moet u doen?

Als u een verboden wapen bezit, dan moet u het afgeven binnen de 6 maanden nadat de nieuwe wet van kracht wordt, hetzij voor 9 december 2006.

Dit kan straffeloos en anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht. De afstand kan gebeuren bij de lokale politie van uw keuze.

In het zeldzame geval dat u een door de vroegere wet vergund wapen zou bezitten, dat pas nu door de inwerkingtreding van de nieuwe wet verboden is geworden, dan moet u binnen een jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 juni 2007:

* hetzij het wapen door de Proefbank voor vuurwapens onomkeerbaar laten ombouwen tot een niet-verboden wapen (waarvoor u desgevallend een vergunning zal nodig hebben!) of neutraliseren -'t is te zeggen het onbruikbaar maken voor het vuren;
* hetzij het wapen overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten;
* hetzij afstand doen van het wapen bij de lokale politie van uw verblijfplaats tegen een billijke vergoeding.2. U bezit bv. een vuurwapen dat u heeft geërfd en dat u nooit heeft aangegeven of een vuurwapen dat u op zolder heeft gevonden

Wat moet u doen?


U moet binnen de 6 maanden na de van krachtwording van de nieuwe wet, 't is te zeggen voor 9 december 2006:

* ofwel het wapen aangeven bij de lokale politie van uw verblijfplaats en een aanvraag om de noodzakelijke vergunning doen (de politie zal het wapen in bewaring houden tot de gouverneur u een vergunning afgeeft volgens de nieuwe regels);
* ofwel het wapen afgeven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.


Dit gebeurt straffeloos en in het geval van afstand ook anoniem, voor zover het wapen niet wordt gezocht.


3. U bezit bv. een jacht- of sportwapen

Zulk wapen is mogelijk reeds op uw naam ingeschreven met een bericht van overdracht (model 9) of een Europese vuurwapenpas. Dit volstaat echter niet meer.

Wat moet u doen?

U beschikt over een periode van 6 maanden vanaf de van krachtwording van de nieuwe wet op 9 juni 2006 om uw wapen aan te geven bij de lokale politie van uw verblijfplaats.

Er zijn 3 gevallen mogelijk :

U bent houder van een jachtverlof afgegeven door het Vlaams, Brussels of Waals gewest en u bezit een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht
In dit geval moet u geen vergunning aanvragen en ontvangt u een nieuw inschrijvingsbewijs dat geldig blijft zolang u een jachtverlof heeft. Voor sportschutters wordt deze gunstregeling van toepassing van zodra zij een officieel statuut krijgen van de Vlaamse, Franse of Duitse gemeenschap.

U hebt het wapen voor 2006 in bezit gekregen

In dit geval moet u een vergunning voor het wapen aanvragen en u ontvangt in afwachting daarvan een inschrijvingsbewijs. De gouverneur zal u automatisch een vergunning voor 5 jaar afgeven als u meerderjarig bent en geen veroordelingen hebt opgelopen die het wapenbezit in de weg staan, zonder dat u al moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

U hebt het wapen in 2006 in bezit gekregen
In dit geval geldt dezelfde regeling, maar de vergunning is slechts voor 1 jaar geldig, waarna u aan de nieuwe voorwaarden zal moeten voldoen om een hernieuwing te bekomen12.

Uiteraard kan u het wapen ook overdragen aan een persoon die gerechtigd is het te bezitten of er afstand van doen bij de lokale politie van uw verblijfplaats.

4 . U bezit bv. een alarmpistool, paintballwapen, namaakwapen, zwaarden enz.

Wat moet u doen?


De nieuwe wet wijzigt niets voor u, tenzij uw wapen onder de oude wetgeving reeds vergunningsplichtig was. In dat geval wordt de geldigheidsduur van uw vergunning beperkt tot 5 jaar.


Voor verdere vragen of inlichtingen, kunt U steeds bij uw raadsman terecht.


Kurt Smets
advocaat