Wat met de BTW op facturen bij faillissementen?

Leveranciers van een failliet bedrijf waren verplicht om onmiddellijk de BTW te betalen op de door hen uitgeschreven maar onbetaalde facturen van een failliet bedrijf.

De huidige BTW-wet voorziet dat de Staat pas bij de zogenaamde sluiting van het faillissement de onterecht betaalde BTW kan teruggeven aan de leverancier. Iedere leverancier aan een failliet bedrijf weet dat een dergelijke sluiting van faillissement jaren op zich kan laten wachten, zodat de door u betaalde BTW pas veel later kan terug worden gegeven.

Er werd een wetsvoorstel ingediend door senator Steverlynck om de lange wachttijd van de teruggave van de BTW ongedaan te maken.

De bedoeling van het wetsvoorstel is een mogelijkheid te cre?ren om de betaalde BTW te recupereren van zodra het faillissement of het gerechtelijk akkoord is uitgesproken. Ook voor het afboeken van onbetaalde facturen wegens faillissement, zou het wetsvoorstel in een regeling voorzien.

Het was onaanvaardbaar dat op dergelijke niet-betaalde facturen de niet-betaalde leverancier belastingen diende te betalen, vermits die onbetaalde facturen in aanmerking kwamen voor de berekening van de verschuldigde personen - of vennootschapsbelasting.

Ons kantoor juicht dergelijke wetsvoorstellen toe, vermits zij een schrijnende onrechtvaardigheid uit de wereld helpen.

Wij zullen dan ook met zeer veel aandacht deze evolutie volgen en u desomtrent zo spoedig mogelijk berichten.A. Van der Graesen
Advocaat