CAO nr. 82 "het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder"

CAO nr. 82 betreffende het recht op outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder, die ontslagen worden.

Wanneer men op latere leeftijd ontslagen wordt is het moeilijk om een nieuwe job te vinden. Men heeft nu bij deze CAO nr. 82 aan 'oudere' werknemers het recht gegeven teneinde begeleid te worden in hun zoektocht naar een andere baan of naar een zelfstandige activiteit.

De CAO is van toepassing op alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in de priv?-sector en die ten tijde van het ontslag minstens 45 jaar oud zijn.

Er dient wel aan een aantal dwingende voorwaarden te worden voldaan : zo moet de werknemer een anci?nniteit hebben van minstens 1 jaar, mag hij niet ontslagen worden om dringende reden of brugpensioen. Bovendien wordt het recht niet meer toegekend aan werknemers vanaf het ogenblik dat deze zijn rustpensioen kan aanvragen.

Voor meer vragen en antwoorden kan U ons contacteren.


Hilde Tielens