Goed nieuws voor amateursportlui

Heel wat vrouwen en mannen nemen deel aan sportcompetities.

Voor de beroepssportbeoefenaars is er nooit een probleem geweest want voor hen dient de werkgever een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten.

Voor de amateur, degene die zijn sport als hobby beoefent, was er een speciale regeling.

De sportongevallen werden 10 jaar geleden uit de ziekteverzekering gesloten indien de amateur-sportbeoefenaar een vergoeding ontving, of indien er toegangsgelden gevraagd werden voor de betrokken wedstrijden.

In de praktijk leidde dit tot heel wat discussies.

Men probeerde met allerlei middelen toch tussenkomst van de verzekeringsmaatschappij te bekomen.

Eén van de klassieke misbruiken was dat men een verklaring aflegde dat het ongeval niet plaats gevonden had tijdens de wedstrijd maar tijdens een training.

Indien dit niet lukte probeerde men verklaringen af te leggen dat de blessure niet het gevolg was van een sportongeval.

Daarnaast was er steeds de terugkerende discussie wat men onder toegangsgelden diende te verstaan.

Er was bijvoorbeeld een systeem in voege dat men geen toegangsgelden vroeg, maar tombola's verkocht aan elke toeschouwer.

Door een recente wetswijziging heeft men een einde gemaakt aan deze toestand

Vanaf 1.5.2003 komen de ziekenfondsen opnieuw tussen wanneer amateursportlui het slachtoffer worden van een sportongeval.Cyriel COOMANS