Belasting "vriendelijke" investeringen

Wim Mertens

Wim Mertens Administratief recht en Omgevingsrecht Stuur een mail
LinkedIn

Meer informatie
* Eigenaars van een woning kunnen vanaf het inkomstenjaar 2003 (= aanslagjaar 2004) genieten van een belastingvermindering voor de uitgaven gedaan voor een aantal energiebesparende werkzaamheden.

Artikel 33 van de wet van 10 augustus 2001 houdende de hervorming van de personenbelasting bevat o.m. volgende investeringen :

- een energie-audit van de woning

- de plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling

- de isolatie van daken

- de plaatsing van dubbele beglazing

- de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie

- de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie

- de vervanging van oude stookketels


* Naargelang de investering bedraagt de belastingvermindering 15% of 40% van het geïnvesteerde bedrag.

De belastingvermindering is echter niet van toepassing op uitgaven die reeds in aanmerking komen als werkelijke beroepskosten.

Per aanslagjaar kunnen meerdere facturen worden ingediend voor investeringen in verschillende werkzaamheden.

Het bedrag dat echter per jaar en per woning kan worden gerecupereerd is in totaal beperkt tot 500 euro. Dit bedrag wordt wel elk jaar ge?ndexeerd, zodat het nu reeds 590 euro zou bedragen.

Het hiervoor geschetste voordeel geldt dan ook enkel voor particulieren.


* Bij de belastingaangifte dient het origineel of een voor eensluidend verklaarde fotokopie van de facturen of ereloonnota's van de werkzaamheden en de betalingsbewijzen te worden bijgevoegd.

Verder is het ook nog van belang om van het fiscale voordeel te kunnen genieten dat de werkzaamheden uitgevoerd en gefactureerd moeten worden door een geregistreerde aannemer.

Voor wat betreft de uitgave voor een energie-audit van de woning dient dit te gebeuren door een erkende energie-auditor.

Met hoger vermelde werkzaamheden bespaart u niet alleen energie, maar ook centen ...!


Wim Mertens