Administratieve geldboete bij laattijdige neerlegging jaarrekening

De jaarrekening van een vennootschap moet door de bestuurders of zaakvoerders worden neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi?, ten laatste 7 maanden na datum van afsluiting van het boekjaar.

Vanaf dit jaar kan er een administratieve geldboete worden opgelegd aan de vennootschappen die hun jaarrekening laattijdig neerleggen.

Deze administratieve geldboete bedraagt € 200 per begonnen maand vertraging met een maximum van € 1200 voor grote vennootschappen en € 60 per begonnen maand vertraging met een maximum van € 360 voor de kleine vennootschappen.

Wanneer deze administratieve geldboete niet wordt betaald door de vennootschap zelf, kunnen ook bestuurders en zaakvoerders worden aangesproken !

Steven MATHEI