Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Verkeersrecht

Verkeersrecht Het alcoholslot De rechter kan voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 de plaatsing van het alcoholslot opleggen. ...

lees verder

Verkeersrecht Beslag op het voertuig door openstaande schulden van de titularis van het kenteken ? Is beslag op het voertuig van de eigenaar wegens openstaande schulden van de titularis van het kenteken mogelijk? Ingevolge de programmawet van 25.12.2016 kunnen vanaf 01.01.2017 niet alleen openstaande schulden van de eigenaar maar ook openstaande schulden van de titularis van het kenteken aanleiding zijn voor een beslag van het voertuig, eventueel gevolgd door de verkoop van de wagen. ...

lees verder

Verkeersrecht Wijzigingen Wegcode In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.
Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, ...

lees verder

Verkeersrecht Sedert 1 april 2019: opsporing van drugs in het verkeer via speekselanalyse Sedert 1 april 2019 wordt de (omslachtige) bloedproef na een positieve speekseltest eindelijk vervangen door een speekselanalyse. De politiediensten hanteren hiervoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat. Dit instrument zal een speekselstaal afnemen dat later door een erkend laboratorium onderzocht zal worden. ...

lees verder