Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Verkeersrecht

Verkeersrecht Aanstelling van een gerechtsdeskundige nog mogelijk na een minnelijke medische expertise ? In het kader van afhandeling lichamelijke schade na een verkeersongeval werd door partijen een compromis van minnelijke medische expertise ondertekend.
Het slachtoffer vond dat de expertise veel te lang aansleepte en vroeg de rechtbank alsnog een gerechtsdeskundige aan te stellen. ...

lees verder

Verkeersrecht Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger. ...

lees verder

Verkeersrecht Bevel tot betaling Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).
...

lees verder

Verkeersrecht Wetsontwerp mbt aanpassing verkeersregels/bestraffing en procedure wordt eerdaags goedgekeurd Het regeerakkoord bepaalt dat de Regering maatregelen zal nemen zodat het aantal zwaargewonden substantieel daalt en dat de Regering zich inschrijft in de Europese doelstellingen om tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen ten opzichte van 2010. ...

lees verder