Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Verkeersrecht

Verkeersrecht RETRIBUTIEREGLEMENT STAD BERINGEN MBT BESTUURLIJKE INBESLAGNAME VAN VOERTUIGEN (BV) STRAATRACERS Op 14 december 2020 keurde de Stad Beringen een retributie goed mbt de mogelijkheid tot (bestuurlijke) inbeslagname van voertuigen. ...

lees verder

Verkeersrecht HOE PLOTS ÉÉN MAAND RIJVERBOD, DRIE MAANDEN RIJVERBOD WERDEN Heel wat mensen die een rijverbod kregen opgelegd voor de coronacrisis begon, zitten nog altijd zonder rijbewijs omdat de noodzakelijke testen in het examencentrum niet kunnen doorgaan. ...

lees verder

Verkeersrecht OPZIJ, OPZIJ OPZIJ – MAAK PLAATS, MAAK PLAATS, MAAK PLAATS – WE HEBBEN ONGELOFELIJKE HAAST! Na onder andere Duitsland, Luxemburg en Zwitserland heeft ook België het voorbeeld gevolgd van de reddingsstrook. ...

lees verder

Verkeersrecht DE IMPACT VAN DE CORONACRISIS OP HET WEGVERKEER Wat als het keuringsattest van mijn voertuig is verlopen ? Kan mijn rijbewijs nog onmiddellijk ingetrokken worden? ...

lees verder

Verkeersrecht Begrip “deelneming aan het verkeer” onder de loep van het Hof van Justitie U herinnert zich wellicht nog het carnavalsdrama in Aalst waar in de nacht van 22 op 23 februari 2004 een brand ontstond in een opslagplaats. Na de carnavalsstoet, parkeerde men de tractor die de praalwagens getrokken had in de opslagplaats, waar deze – wegens een oververhitte alternator – enkele uren later vuur vatte. ...

lees verder

Verkeersrecht Het alcoholslot De rechter kan voor feiten gepleegd vanaf 1 juli 2018 de plaatsing van het alcoholslot opleggen. ...

lees verder

Verkeersrecht Beslag op het voertuig door openstaande schulden van de titularis van het kenteken ? Is beslag op het voertuig van de eigenaar wegens openstaande schulden van de titularis van het kenteken mogelijk? Ingevolge de programmawet van 25.12.2016 kunnen vanaf 01.01.2017 niet alleen openstaande schulden van de eigenaar maar ook openstaande schulden van de titularis van het kenteken aanleiding zijn voor een beslag van het voertuig, eventueel gevolgd door de verkoop van de wagen. ...

lees verder

Verkeersrecht Wijzigingen Wegcode In het Belgisch Staatsblad van 21 mei 2019 zijn een aantal wijzigingen op de Wegcode gepubliceerd.
Concreet betreft dit de Wet van 13 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het gebruik van de openbare weg teneinde de regeling "alle fietsers tegelijk groen" in te voeren, ...

lees verder

Verkeersrecht Sedert 1 april 2019: opsporing van drugs in het verkeer via speekselanalyse Sedert 1 april 2019 wordt de (omslachtige) bloedproef na een positieve speekseltest eindelijk vervangen door een speekselanalyse. De politiediensten hanteren hiervoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat. Dit instrument zal een speekselstaal afnemen dat later door een erkend laboratorium onderzocht zal worden. ...

lees verder

Verkeersrecht Aanstelling van een gerechtsdeskundige nog mogelijk na een minnelijke medische expertise ? In het kader van afhandeling lichamelijke schade na een verkeersongeval werd door partijen een compromis van minnelijke medische expertise ondertekend.
Het slachtoffer vond dat de expertise veel te lang aansleepte en vroeg de rechtbank alsnog een gerechtsdeskundige aan te stellen. ...

lees verder

Verkeersrecht Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger. ...

lees verder

Verkeersrecht Bevel tot betaling Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).
...

lees verder