Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Verkeersrecht

Verkeersrecht Aanstelling van een gerechtsdeskundige nog mogelijk na een minnelijke medische expertise ? In het kader van afhandeling lichamelijke schade na een verkeersongeval werd door partijen een compromis van minnelijke medische expertise ondertekend.
Het slachtoffer vond dat de expertise veel te lang aansleepte en vroeg de rechtbank alsnog een gerechtsdeskundige aan te stellen. ...

lees verder

Verkeersrecht Ongevalsaangifte ondertekend door een minderjarige van 13 jaar is nietig Een kind van 13 jaar was betrokken in een fietsongeval. De minderjarige reed naast drie andere fietsers op het fietspad en werd aangereden door een tegenligger. ...

lees verder

Verkeersrecht Bevel tot betaling Op 1 juli 2017 trad een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Een programmawet van 25 december 2016 wijzigt daartoe de huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet (art. 45-50 Programmawet).
...

lees verder

Verkeersrecht Wetsontwerp mbt aanpassing verkeersregels/bestraffing en procedure wordt eerdaags goedgekeurd Het regeerakkoord bepaalt dat de Regering maatregelen zal nemen zodat het aantal zwaargewonden substantieel daalt en dat de Regering zich inschrijft in de Europese doelstellingen om tegen 2020 het aantal verkeersdoden met 50 % te doen afnemen ten opzichte van 2010. ...

lees verder

Verkeersrecht DRONKEN FIETSERS SPELEN NIET MEER AUTOMATISCH RIJBEWIJS KWIJT Fietsers die in dronken toestand door een agent worden betrapt, riskeren naar een geldboete ook de intrekking van hun rijbewijs. ...

lees verder

Verkeersrecht Foutloze vergoeding verkeersongevallen opgeheven? Tot voorheen kon U wanneer uw voertuig met minstens één ander voertuig betrokken was in een verkeersongeval en het niet mogelijk was om vast te stellen wie aansprakelijk was voor het ongeval, aanspraak maken op vergoeding van uw schade bestaande uit zowel de lichamelijke letsels alsook de materiële schade (bijvoorbeeld de voertuigschade). ...

lees verder

Verkeersrecht Wie te laat betaalt, betaalt twee keer… Wanneer u een verkeersovertreding heeft begaan, bestaat de kans dat u een “voorstel tot onmiddellijke inning” ontvangt. Indien u het voorgestelde bedrag betaalt, komt de strafvordering te vervallen en zal u dus niet worden vervolgd voor de begane inbreuk. ...

lees verder

Verkeersrecht Stel u voor, u krijgt een penale boete en betaalt deze niet. Wat kan het drastische gevolg zijn? anaf 1 januari 2017 kan de douane alle wanbetalers aan de kant zetten. Niet meer alleen mensen met een openstaande verkeersboete of verkeersbelasting, of bestuurders van voertuigen die niet gekeurd of verzekerd zijn, maar iedereen met een niet-betaalde penale boete of openstaande douane-of accijnsschuld. Voorbeelden zijn boetes opgelegd omwille van drugsfeiten, geweld, fraude, etc.
...

lees verder

Verkeersrecht Wat is op 1 januari 2017 veranderd mbt de verkeersregels en -boetes? Het nieuwe jaar luidt ook nieuwigheden in op vlak van verkeersrecht. ...

lees verder

Verkeersrecht Ophef over de cassatierechtspraak mbt machtiging van de politie over de kentekenplaat! In een arrest van het Hof van Cassatie van 13 december 2016 vernietigde dit Hof een vonnis in hoger beroep uitgesproken door de Nederlandstalige correctionele rechtbank te Brussel van 11 mei 2016. ...

lees verder

Verkeersrecht GLAASJE OP …. OMNIUMVERZEKERAAR DIE DE SCHADE AAN HET VOERTUIG NIET VERGOEDT Regelmatig zijn er geschillen tussen de verzekeraar omnium van een voertuig en diens verzekerde die een ongeval veroorzaakt waarbij er sprake is van dronkenschap en/of alcoholintoxicatie.
...

lees verder

Verkeersrecht Vanaf 1 oktober 2016 extra regelgeving i.v.m. de elektronische fiets: bent u in orde? Vanaf 1 oktober 2016 valt de elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 km/u en een maximaal vermogen van 4 Kw heeft, ook wel de 'speed pedelec' genoemd, onder de categorie 'bromfiets op twee wielen'. Die verandering brengt verschillende verplichtingen met zich mee voor de bestuurders van zo'n speed pedelec. ...

lees verder