Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Vennootschapsrecht

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM UW STATUTEN TE WIJZIGEN? Nu het economische leven op een lager pitje draait, is dit hét moment voor een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HOE EEN ALGEMENE VERGADERING ORGANISEREN TIJDENS DE CORONACRISIS? Kan een vennootschap nog een algemene vergadering houden? En op welke wijze kan dit nog?   ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW NV TE WIJZIGEN? Nu het economische leven op een laag pitje draait, kan er ruimte vrijkomen om werk te maken van een doordachte statutenwijziging, die vele voordelen kan bieden. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW BV TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024.   ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW VZW TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024. ...

lees verder

Vennootschapsrecht HET IDEALE MOMENT OM DE STATUTEN VAN UW CV TE WIJZIGEN? U kan zich afvragen waarom u uw statuten nu reeds zou moeten wijzigen, gelet op de regularisatietermijn die de Wet Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV) voorziet tot 1 januari 2024. ...

lees verder

Vennootschapsrecht De dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn nu al van toepassing ! Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020.
De bestaande vennootschappen hebben tot uiterlijk 1 Januari 2024 om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen en indien nodig, te kiezen voor een nieuwe vennootschapsvorm.
...

lees verder

Vennootschapsrecht Elke vennootschapsvorm moet rekening houden met de dwingende bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort W.V.V.) is voor alle vennootschappen in werking getreden op 1 januari 2020. ...

lees verder

Vennootschapsrecht De statutaire zetelleer maakt zijn intrede in België Op 1 januari 2020 kon men niet enkel de intrede van een nieuw decennium vieren maar ook de toepasselijkheid van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.). De inwerkingtreding ervan dateert van 1 mei 2019 en voorziet in een overgangsperiode tot 31 december 2023. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.) heeft het vroegere Wetboek van Vennootschappen vervangen. ...

lees verder