Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht PROBLEMEN BIJ VERBEURDVERKLARING VAN EEN ONROEREND GOED TEN BELOPE VAN EEN BEPAALDE GELDSOM De rechtspraktijk ondervindt recent moeilijkheden over de interpretatie van rechterlijke uitspraken die onroerende goederen verbeurd verklaren ten belope van een bepaalde geldsom. ...

lees verder

Strafrecht LOCKDOWNGEWELD – BLIJF UIT MIJN KOT Sinds 2013 bestaat reeds de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te leggen bij huiselijk geweld. Doorheen de jaren steeg de toepassing gestaag. ...

lees verder

Strafrecht CORONA EN STRAFPROCESRECHT De coronaepidemie blijft niet zonder invloed op de strafprocedure. ...

lees verder

Strafrecht BEWIJS-EN VERJARINGSPROBLEMATIEK IN OUDE ZEDENZAKEN Ons kantoor was recent in de gelegenheid om een slachtoffer (hierna SLO) van een zedenzaak bij te staan n.a.v. feiten die zich voordeden in de periode 2005-2007, lang geleden dus. ...

lees verder

Strafrecht WAAR GAAN DE “CORONABOETES” JUIST OVER EN WAT IS HUN WETTELIJK KADER? Welk risico loop ik als ik tegen de richtlijnen die door de regering worden uitgevaardigd zondig? Hoe hoog lopen de boetes op? Wat als ik een tweede keer tegen de lamp loop? ...

lees verder

Strafrecht Beslag op voertuig door douane op basis van kenteken nu ook nietig verklaard door beslagrechter De beslagrechter te Antwerpen heeft op 3 oktober 2019 uitspraak gedaan waarbij een bewarend beslag nietig werd verklaard dat gelegd werd door de ambtenaren van douane en accijnzen op een voertuig na vaststelling dat de houder van het kenteken van dat voertuig nog penale schulden had en de houder van het kenteken en de eigenaar van het voertuig onderscheiden personen waren. ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke bepalingen AWDA afgestemd op PIF-richtlijn ter bestrijding van EU-fraude Recent werd de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA) gewijzigd vanuit de noodzaak om deze wet beter af te stemmen op de vereisten van de PIF-richtlijn. ...

lees verder