Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht Nieuwe wettelijke regeling voor spijtoptanten Onze specialist strafrecht op TVL over de spijtoptantenwet ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof perkt het inningsrecht van douane in Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een moeilijke kerntaak. Om aan dit euvel het hoofd te bieden verleende de wetgever bij programmawet met ingang van 1 januari 2017 uitgebreidere inningsbevoegdheden aan de ambtenaren van douane - en accijnzen. Hiertoe werd een eerdere wet van 17 juni 2013 hervormd.
...

lees verder

Strafrecht GEVACO seminarie ondernemingsstrafrecht op 7 november 2018 Gevaco advocaten organiseert op woensdag 7 november 2018 een avondseminarie omtrent actuele topics in het ondernemingsstrafrecht. Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving, alsook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen zullen verder toegelicht worden. Hieronder vindt u de uitnodiging. Hopelijk tot dan! ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke aansprakelijkheid - publiekrechtelijke rechtspersonen hervormd De wetgever heeft de regeling i.v.m. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen meer in het bijzonder de publiekrechtelijke rechtspersonen hertekend.
De nieuwe wet is van toepassing sedert 30.07.2018. ...

lees verder

Strafrecht Mr. Lore Gyselaers uitgenodigd door Kamercommissie Justitie Assisen na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017. Quo vadis? ...

lees verder

Strafrecht Drempel voor onmiddellijke aanhouding verhoogd Bij wet van 21 december 2017 werd de drempel voor het uitspreken van een onmiddellijke aanhouding verhoogd van 1 jaar tot 3 jaar. ...

lees verder

Strafrecht Hoorzitting Kamercommissie Justitie 9.1.2018. In navolging op meerdere arresten van het Grondwettelijk Hof dient Minister Geens van Justitie wetsontwerpen in inhoudende diverse wijzigingen in het Straf en Strafprocesrecht. ...

lees verder

Strafrecht EEN NIEUW BEGRIP IN STRAFUITVOERING ; DE BEVEILIGINGSPERIODE Sedert 21.01.2018 kan de strafrechter bij het opleggen van een gevangenisstraf van 3 jaar of meer een beveiligingsperiode inbouwen. ...

lees verder

Strafrecht Maximale arrestatietermijn verlengd naar 48u Vanaf woensdag 29.11.2017 is de termijn waarbinnen een onderzoeksrechter dient te beslissen over de aanhouding van een gearresteerde verdachte opgetrokken van 24u naar 48u. Indien de onderzoeksrechter binnen die periode geen beslissing neemt, moet de van zijn vrijheid beroofde verdachte worden vrijgelaten. ...

lees verder