Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht Nieuwe interneringswet trad op 1 oktober 2016 in werking Op 1 oktober 2016 trad de interneringswet van 5 mei 2014 in werking. ...

lees verder

Strafrecht Nieuw Strafwetboek in ontwikkeling Bij de start van het nieuwe gerechtelijke jaar, horen ook nieuwe vooruitzichten. Op het gebied van het strafrecht beloven het alvast boeiende tijden te worden. Minister van Justitie Geens zal namelijk de komende maanden zijn justitieplan voorstellen. ...

lees verder

Strafrecht De zaak Riahi tegen België: meer tegenspraak in correctionele zaken? België werd recent door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te Straatsburg op de vingers getikt wegens schending van het recht op een eerlijk proces. ...

lees verder

Strafrecht BESLAG IN STRAFZAKEN ; BESCHERMING VAN DERDEN In strafzaken kan beslag gelegd worden door onderzoeksrechter en Procureur des Konings op roerende en onroerende goederen. ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof verklaart verruimde minnelijke schikking in strijd met Grondwet Bij een arrest van 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de zogenaamde wet op de verruimde minnelijke schikking gedeeltelijk ongrondwettelijk verklaard. Die wet, smalend ook wel de afkoopwet genoemd, laat toe dat het openbaar ministerie onder bepaalde voorwaarden aan een verdachte voorstelt om een bepaalde geldsom te betalen. Indien de verdachte hierin toestemt, vervalt de strafvordering. ...

lees verder

Strafrecht Het Europees Aanhoudingsbevel: Vertrouwen is goed, (een beetje) controle is beter Het zogenaamde Europees Aanhoudingsbevel (‘EAB’) is een beslissing genomen door een bevoegde rechterlijke autoriteit van een EU-lidstaat met het oog op de aanhouding en overlevering van een bepaalde persoon door een andere EU-lidstaat. ...

lees verder

Strafrecht “Family Justice Center” in Hasselt en Genk Limburg voortrekker in het bestrijden van intrafamiliaal geweld ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe straf vanaf 1 mei 2016: elektronisch toezicht Tot dusver bestond elektronisch toezicht (ET) als strafuitvoeringsmodaliteit onder welbepaalde voorwaarden omschreven in Ministeriële omzendbrieven alsook als modaliteit van voorlopige hechtenis, de zgn thuisdetentie. ...

lees verder

Strafrecht Stalking, klacht geen noodzaak voor vervolging Vanaf 15 april 2016 is er geen klacht meer nodig voor vervolging. ...

lees verder