Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht DE PARADOX VAN DE HUISZOEKING MET TOESTEMMING Huiszoekingen zijn buitengewoon ingrijpend. Ordehandhavers die je ooit eerder zag staan voor je deur bij nacht en ontij (vanaf 5.00u tot 21.00u) en geven aan niet enkel ongevraagd je huis binnen te komen maar het ook nog te doorzoeken (lees ; uitkammen). Evident dat de wet stringente bepalingen bevat om een huiszoeking toe te laten. ...

lees verder

Strafrecht HET BEWAREN VAN ELEKTRONISCHE GEGEVENS EN HET RECHT OP PRIVACY: EEN COMPLEXE EVENWICHTSOEFENING Het Grondwettelijk Hof vernietigde in zijn arrest van 22.04.2021 verschillende artikelen van de wet van 29 mei 2016 betreffende het verzamelen en het bewaren van de gegevens in de sector van de elektronische communicatie, ook wel de dataretentie-wet genoemd. ...

lees verder

Strafrecht PODCAST - #Tussenderegels In #Tussenderegels nodigen Sofie Royer en Renaud Vercaemst elke aflevering een gast uit die een wetsartikel meebrengt met een voor hem of haar bijzondere betekenis. In aflevering 5 vertelt Lore Gyselaers de lugubere historie van een oudermoord. ...

lees verder

Strafrecht 1 DECEMBER 2021: NIEUWE DATUM VOOR DE UITVOERING VAN KORTE GEVANGENISSTRAFFEN Corona zorgt voor verdere verschuiving van deadline uitvoering van korte gevangenisstraffen. ...

lees verder

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT, EEN BUITENBEENTJE ! Het douanestrafrecht is binnen de materie van het strafrecht een vreemde, minstens aparte eend in de bijt. ...

lees verder

Strafrecht HEEFT U RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT EN/OF TOLK BIJ EEN CONTROLE DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN? Recent stond ons kantoor een beklaagde bij in een zaak waarin een interessante vraag rees: wanneer de douane inlichtingen van u wenst in te winnen, heeft u dan recht op bijstand van een advocaat en/of een tolk? ...

lees verder

Strafrecht GEEN ONTSNAPPING AAN FISCALE VORDERING BIJ VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ? Wie te laat voor de strafrechter wordt gebracht, kan douanerechtelijk toch nog gehouden zijn tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen. ...

lees verder

Strafrecht FISCAAL STRAFRECHT - STRAFVORDERING ONONTVANKELIJK NA ADMINISTRATIEVE SANCTIE FISCUS Ons kantoor nam de verdediging waar van een beklaagde die strafrechtelijk vervolgd werd voor fiscale en gemeenrechtelijke valsheden. ...

lees verder

Strafrecht ELEKTRICITEITSDIEFSTAL BIJ CANNABISPLANTAGES De illegale binnenteelt van cannabis of hennep heeft nood aan een grote hoeveelheid aan elektriciteit. ...

lees verder

Strafrecht WANNEER ONTAARDT EEN FAILLISSEMENT IN EEN FAILLISSEMENTSMISDRIJF? Insolventiemisdrijven vanuit het oogpunt van de gefailleerde en vanuit het oogpunt van de schuldeiser ...

lees verder

Strafrecht MAG DE POLITIE UW WONING BETREDEN IN HET KADER VAN EEN CORONACONTROLE ? De onschendbaarheid van de woning kadert binnen het recht op privéleven. Is de politie überhaupt gerechtigd om uw woning te betreden om
de naleving van de coronamaatregelen te controleren? ...

lees verder

Strafrecht TEST MET LEUGENDETECTOR HERVAT SINDS DE CORONACRISIS Polygraaftesten liggen niet langer stil omwille van de coronacrisis. De testen werden hervat en gaan vergezeld van strenge COVID-19-veiligheidsvoorschriften. Welke rol vervult de advocaat tijdens deze test? ...

lees verder