Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht DOUANESTRAFRECHT, EEN BUITENBEENTJE ! Het douanestrafrecht is binnen de materie van het strafrecht een vreemde, minstens aparte eend in de bijt. ...

lees verder

Strafrecht HEEFT U RECHT OP BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT EN/OF TOLK BIJ EEN CONTROLE DOOR DE DOUANEAUTORITEITEN? Recent stond ons kantoor een beklaagde bij in een zaak waarin een interessante vraag rees: wanneer de douane inlichtingen van u wenst in te winnen, heeft u dan recht op bijstand van een advocaat en/of een tolk? ...

lees verder

Strafrecht GEEN ONTSNAPPING AAN FISCALE VORDERING BIJ VERJARING VAN DE STRAFVORDERING ? Wie te laat voor de strafrechter wordt gebracht, kan douanerechtelijk toch nog gehouden zijn tot betaling van de ontdoken rechten en accijnzen. ...

lees verder

Strafrecht FISCAAL STRAFRECHT - STRAFVORDERING ONONTVANKELIJK NA ADMINISTRATIEVE SANCTIE FISCUS Ons kantoor nam de verdediging waar van een beklaagde die strafrechtelijk vervolgd werd voor fiscale en gemeenrechtelijke valsheden. ...

lees verder

Strafrecht ELEKTRICITEITSDIEFSTAL BIJ CANNABISPLANTAGES De illegale binnenteelt van cannabis of hennep heeft nood aan een grote hoeveelheid aan elektriciteit. ...

lees verder

Strafrecht WANNEER ONTAARDT EEN FAILLISSEMENT IN EEN FAILLISSEMENTSMISDRIJF? Insolventiemisdrijven vanuit het oogpunt van de gefailleerde en vanuit het oogpunt van de schuldeiser ...

lees verder

Strafrecht MAG DE POLITIE UW WONING BETREDEN IN HET KADER VAN EEN CORONACONTROLE ? De onschendbaarheid van de woning kadert binnen het recht op privéleven. Is de politie überhaupt gerechtigd om uw woning te betreden om
de naleving van de coronamaatregelen te controleren? ...

lees verder

Strafrecht TEST MET LEUGENDETECTOR HERVAT SINDS DE CORONACRISIS Polygraaftesten liggen niet langer stil omwille van de coronacrisis. De testen werden hervat en gaan vergezeld van strenge COVID-19-veiligheidsvoorschriften. Welke rol vervult de advocaat tijdens deze test? ...

lees verder

Strafrecht SEKSUEEL GETINT BEELDMATERIAAL (VERDER) VERSPREIDEN ZONDER TOESTEMMING IS STRAFBAAR Het (verder) verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal is niet zo onschuldig als u in eerste instantie misschien zou vermoeden. ...

lees verder

Strafrecht DEADLINE UITVOERING KORTE GEVANGENISSTRAFFEN VERSCHOVEN NAAR 1 APRIL 2021 De impact van het coronavirus laat zich ook voelen op vlak van de strafuitvoering. ...

lees verder

Strafrecht UITEINDELIJK BEGUNSTIGDE? MAAK U KENBAAR Door de wet van 20 juli 2020 wordt nu ook de uiteindelijk begunstigde verplicht om inlichtingen te verstrekken aan de vennootschap of rechtspersoon waarvan hij de uiteindelijk begunstigde is. ...

lees verder

Strafrecht PARKET ZET MEER IN OP STRAFRECHTELIJK UITVOERINGSONDERZOEK Werd u door een strafrechtbank definitief veroordeeld tot een geldboete en/of verbeurdverklaring en tot de gerechtskosten, dan talmt u best niet te lang voor het afbetalen van deze schuld. ...

lees verder