Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Strafrecht

Strafrecht De ene voyeur is de andere niet U kon reeds in onze eerdere bijdrage lezen dat bij wet van 1 februari 2016 een nieuw misdrijf boven het doopvont werd gehouden: voyeurisme. ...

lees verder

Strafrecht Is het livestreamen van strafbare feiten op zichzelf een strafbaar feit? Op 24.09.2019 werd in Riemst een man gearresteerd op verdenking van mishandeling van zijn partner. De politie was snel in actie kunnen komen, nu de man de feiten had gefilmd en live had gedeeld of beter “gestreamd” via Facebook.

...

lees verder

Strafrecht Het lot van de onmiddellijke aanhouding in een procedure op verzet Krachtens artikel 33, §2 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis (WVH) heeft het openbaar ministerie onder een aantal voorwaarden de mogelijkheid om na de beslissing tot veroordeling te vorderen dat de beklaagde onmiddellijk dient te worden aangehouden. ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof komt de verdediging tegemoet in de beroepstermijn Artikel 203, § 1 Sv. schendt het gelijkheidsbeginsel en het recht van verdediging in zoverre het, wanneer de procureur des Konings tussen de 20e en 30e dag van de beroepstermijn hoger beroep instelt tegen een vonnis op tegenspraak gewezen, voor de beklaagde niet voorziet in eenzelfde bijkomende termijn van 10 dagen. ...

lees verder

Strafrecht GEVACO in de praktijk: aanpassing strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (VIDEO) De strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen werd gewijzigd. Bekijk in deze video wat de praktische gevolgen daarvan zijn. ...

lees verder

Strafrecht Wat te doen als slachtoffer van slagen of verwondingen ? Met grote regelmaat ontvangen wij op ons kantoor slachtoffers van slagen of verwondingen. Wij stellen al te vaak vast dat zij na de feiten niet accuraat handelden om hun rechten als slachtoffer te vrijwaren. Deze bijdrage heeft tot doel een checklist voor de slachtoffers aan te reiken. ...

lees verder

Strafrecht Inbreuk op drugwetgeving vs. inbreuk op een andere wet: verschil in behandeling mogelijk Op 6 december 2018 heeft het Grondwettelijk Hof een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot inbreuken op de Drugwet. ...

lees verder

Strafrecht Nieuwe wettelijke regeling voor spijtoptanten Onze specialist strafrecht op TVL over de spijtoptantenwet ...

lees verder

Strafrecht Grondwettelijk Hof perkt het inningsrecht van douane in Vaststaande achterstallige douane- en accijnsschulden, verkeers- en penale boetes daadwerkelijk innen blijkt voor onze overheid een moeilijke kerntaak. Om aan dit euvel het hoofd te bieden verleende de wetgever bij programmawet met ingang van 1 januari 2017 uitgebreidere inningsbevoegdheden aan de ambtenaren van douane - en accijnzen. Hiertoe werd een eerdere wet van 17 juni 2013 hervormd.
...

lees verder

Strafrecht GEVACO seminarie ondernemingsstrafrecht op 7 november 2018 Gevaco advocaten organiseert op woensdag 7 november 2018 een avondseminarie omtrent actuele topics in het ondernemingsstrafrecht. Wijzigingen in de anti-witwaswetgeving, alsook de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen zullen verder toegelicht worden. Hieronder vindt u de uitnodiging. Hopelijk tot dan! ...

lees verder

Strafrecht Strafrechtelijke aansprakelijkheid - publiekrechtelijke rechtspersonen hervormd De wetgever heeft de regeling i.v.m. de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen meer in het bijzonder de publiekrechtelijke rechtspersonen hertekend.
De nieuwe wet is van toepassing sedert 30.07.2018. ...

lees verder

Strafrecht Mr. Lore Gyselaers uitgenodigd door Kamercommissie Justitie Assisen na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017. Quo vadis? ...

lees verder