Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht Niet-concurrentie beding Op 21.09.2016 organiseerden wij in onze kantoren een ontbijtseminarie met als onderwerp “oneerlijke concurrentie” en werden niet-concurrentiebedingen onder de loep genomen. Wij benadrukten het onderscheid tussen wettelijk geregelde niet-concurrentiebedingen (bv. in wet op de arbeidsovereenkomsten en de wet op de handelsagentuur) en niet door de wet geregelde niet-concurrentiebedingen. Ook voor deze laatste soort bedingen zijn er beperkingen.

...

lees verder

Ondernemingsrecht Invordering onbetwiste geldschulden Sedert 22.06.2016 is de nieuwe wetgeving voor het invorderen van onbetwiste geldschulden tussen ondernemingen in werking getreden. De bedoeling van de wet is het innen van schuldvorderingen efficiënter te maken. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Taalwetgeving bij grensoverschrijdende handelsbetrekkingen Welke taal te hanteren bij grensoverschrijdende transacties binnen de EU? ...

lees verder

Ondernemingsrecht Het belang van een juiste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) Het belang van een inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen is allicht door elke ondernemer die een economische activiteit uitoefent voldoende gekend.
In een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 14.04.2014 werd echter ook nog eens opnieuw het belang benadrukt dat een onderneming niet alleen een inschrijving neemt maar dit ook doet voor de activiteiten die zij gerechtigd is uit te oefenen en waarvoor zij een factuur heeft uitgeschreven.
...

lees verder

Ondernemingsrecht Nieuwe verplichtingen Online handelaars Sedert 9 januari 2016 zijn online handelaars verplicht om de link naar het Europese online geschillenplatvorm (http://ec.europa.eu/odr/) op hun website te zetten en op te nemen in hun e-mails aan consumenten en hun algemene voorwaarden. ...

lees verder