Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht VERSTRENGING VAN DE MAXIMALE CONTRACTUELE BETALINGSTERMIJN TUSSEN ONDERNEMINGEN Wet van 14 augustus 2021 verscherpt betalingstermijn voor alle ondernemingen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht KLEINE LETTERTJES – GEEN BUITENSPORIGE GEVOLGEN? Van ondernemingen wordt verwacht dat zij hun algemene voorwaarden voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst, op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument ter kennis brengen. De consument moet minstens de redelijke mogelijkheid hebben gehad om voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst kennis te nemen van deze voorwaarden. ...

lees verder

Ondernemingsrecht INVOERING VAN HET “VOORBEREIDEND AKKOORD” IN HET BELGISCH INSOLVENTIERECHT Op 31 januari 2021 kwam het moratorium op faillissementen tot een einde. Ingevolge dit moratorium werden bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren waren terecht gekomen, beschermd tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

Ondernemingsrecht REMINDER: GRATIS WEBINAR - FOR YOUR RIGHT MOVE, AT THE RIGHT TIME WEBINAR 3: “UW ONDERNEMING EN PRISE - SCHULDHERSCHIKKING EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE”
26.01.2021 - 12u30-13u30 ...

lees verder

Ondernemingsrecht TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN KRACHT Reeds begin december 2020 kondigden wij aan dat de wetgever opnieuw een wetsvoorstel had gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO) IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke ‘coronasteunmaatregelen’ uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één.
...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING (IN THE PIPELINE) – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN Eind november heeft de wetgever (opnieuw) een wetsvoorstel gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. In dit artikel leest u of uw onderneming zal worden beschermd, en welke bescherming er zal geboden worden. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GRATIS WEBINAR op 03.12.2020 - 12u30-14u00 Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020: een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard! ...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN DOOR NIEUW KONINKLIJK BESLUIT De Belgische regering gaat nog verder in het beschermen van ondernemingen met KB nummer 15 van 24 april 2020. Wij leggen het voor u uit! ...

lees verder

Ondernemingsrecht WORDT UW HYPOTHECAIRE VOLMACHT NAAR EFFECTIEVE HYPOTHEEK OMGEZET OMWILLE VAN BETALINGSUITSTEL? Bij veel Belgische bedrijven hakt de coronacrisis er stevig op in. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hier betalingsmoeilijkheden mee gepaard gaan. Welke houding nemen banken, bij wie een krediet werd afgesloten, op dat vlak aan? ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO): IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke “coronasteunmaatregelen” uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GEVACO informeert: Wetswijzigingen economisch recht (VIDEO) In het economisch recht werden er recent enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, die onder meer betrekking hebben op de misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. ...

lees verder