Nieuwsberichten binnen praktijkdomein ondernemingsrecht

ondernemingsrecht Steeds een recht op compensatie bij annulering van de vlucht? In een artikel van 13 juni 2017 hebben wij reeds toegelicht dat men als consument geniet van een wettelijke bescherming indien men een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd, of wanneer men geconfronteerd wordt met een vertraging van die vlucht. ...

lees verder

ondernemingsrecht Mr. Christoph Bielen spreker op studiedag Metaalunie Mr. Christoph Bielen werd op 9 oktober 2018 als spreker uitgenodigd op de studiedag van de Metaalunie. ...

lees verder

ondernemingsrecht Begrafenis van de Rechtbank van Koophandel Op 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel ten grave gedragen. ...

lees verder

ondernemingsrecht Het stijgend belang van de factuur vanaf 1 november 2018 Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er een aantal wijzigingen of nieuwigheden die belangrijk zijn voor iedere ondernemer of onderneming. ...

lees verder

ondernemingsrecht Geen online verkoop van e-sigaret Eind 2016 vaardigde de federale regering een Koninklijk Besluit uit om het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten te regelen. ...

lees verder

ondernemingsrecht HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd. ...

lees verder

ondernemingsrecht BENT U WEL CORRECT INGESCHREVEN IN DE KBO? In een nieuwsbericht van 08 juni 2016 informeerden wij u reeds omtrent het belang van de (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien een niet- of niet correcte inschrijving op het ogenblik van het inleiden van een vordering, kan leiden tot de onontvankelijkheid hiervan. ...

lees verder

ondernemingsrecht Verborgen Gebreken In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden:
...

lees verder

ondernemingsrecht AVONDSEMINARIES GEVACO Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht. De bijeenkomst werd druk bijgewoond. ...

lees verder

ondernemingsrecht GEVACO ADVOCATEN begeleidt en ondersteunt u bij de naleving van de GDPR Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, op welke schaal dan ook, moet voldoen aan de vereisten van de GDPR. ...

lees verder

ondernemingsrecht OOK VRIJE BEROEPEN KUNNEN FAILLIET GAAN Vanaf 1 mei 2018 zal het nieuwe insolventierecht in werking treden. Met de wet van 11 augustus 2017 wordt het insolventierecht grondig hervormd en probeert de wetgever de huidige sociale en economische noden tegemoet te komen. De nieuwe insolventiewet treedt in werking op 1 mei 2018. ...

lees verder

ondernemingsrecht UNIFORME VERJARINGSTERMIJN VAN 5 JAAR VOOR ENERGIEFACTUREN EN FACTUREN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (art. 48 Potpourri V) De verjaringstermijn voor energiefacturen (water, gas, elektriciteit) en facturen elektronische communicatie (mobiele telefonie) bedraagt voortaan 5 jaar en dit ongeacht het type klant (particulier of professioneel) en het type factuur (voorschotfactuur of eindafrekening). ...

lees verder