Nieuwsberichten binnen praktijkdomein ondernemingsrecht

ondernemingsrecht SOS wanbetalers Uit een rapport van Graydon in samenwerking met Unizo over het betaalgedrag bij 572 Vlaamse en Brusselse ondernemingen, blijkt dat 8 op de 10 ondernemers wordt geconfronteerd met laattijdige betalingen, en dat dit de ondernemingen wel 10 miljard euro per jaar kost. ...

lees verder

ondernemingsrecht Update – Inschrijving in Kruispuntbank der Ondernemingen In een voorgaand nieuwsbericht werd uw aandacht reeds gevestigd op het belang van een correcte en vooral volledige inschrijving van uw onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen.
Indien u niet correct bent ingeschreven, of indien niet alle activiteiten van uw onderneming werden geregistreerd, loopt u het risico dat een vordering in het kader van een procedure voor de rechtbank onontvankelijk wordt verklaard.
...

lees verder

ondernemingsrecht Taal van de factuur bij export en de nakende Brexit In juni 2016 informeerden wij u over de te hanteren taal bij grensoverschrijdende handelsbetrekkingen. Wij hebben uw aandacht gevestigd op het Vlaams decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik der talen, onder meer voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden.... ...

lees verder

ondernemingsrecht Steeds een recht op compensatie bij annulering van de vlucht? In een artikel van 13 juni 2017 hebben wij reeds toegelicht dat men als consument geniet van een wettelijke bescherming indien men een vlucht boekt en die wordt wegens omstandigheden geannuleerd, of wanneer men geconfronteerd wordt met een vertraging van die vlucht. ...

lees verder

ondernemingsrecht Mr. Christoph Bielen spreker op studiedag Metaalunie Mr. Christoph Bielen werd op 9 oktober 2018 als spreker uitgenodigd op de studiedag van de Metaalunie. ...

lees verder

ondernemingsrecht Begrafenis van de Rechtbank van Koophandel Op 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel ten grave gedragen. ...

lees verder

ondernemingsrecht Het stijgend belang van de factuur vanaf 1 november 2018 Bij het lezen van de wet van 15.04.2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht zijn er een aantal wijzigingen of nieuwigheden die belangrijk zijn voor iedere ondernemer of onderneming. ...

lees verder

ondernemingsrecht Geen online verkoop van e-sigaret Eind 2016 vaardigde de federale regering een Koninklijk Besluit uit om het fabriceren en het in de handel brengen van elektronische sigaretten te regelen. ...

lees verder

ondernemingsrecht HET NIEUWE FAILLISSEMENTSRECHT Vanaf 1 mei 2018 veranderen er een aantal regels van het faillissement.
Boek XX smelt de bestaande wet van 31.01.2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (de WCO) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot 1 geheel dat tegelijkertijd geïntegreerd wordt in het WER (Wetboek van Economisch Recht).
Het insolventierecht werd op een aantal punten grondig gewijzigd. ...

lees verder

ondernemingsrecht BENT U WEL CORRECT INGESCHREVEN IN DE KBO? In een nieuwsbericht van 08 juni 2016 informeerden wij u reeds omtrent het belang van de (juiste) inschrijving in de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien een niet- of niet correcte inschrijving op het ogenblik van het inleiden van een vordering, kan leiden tot de onontvankelijkheid hiervan. ...

lees verder

ondernemingsrecht Verborgen Gebreken In het seminarie dat we op 7 maart organiseerden rond de nieuwigheden in de vastgoedwereld werd door Mr. Michiel Beutels een uiteenzetting gegeven over verborgen gebreken. Hier kan u een samenvatting terugvinden:
...

lees verder

ondernemingsrecht AVONDSEMINARIES GEVACO Op 07.03.2018 organiseerde Gevaco voor haar cliënteel een avondseminarie inzake vastgoedrecht. De bijeenkomst werd druk bijgewoond. ...

lees verder