Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht INVOERING VAN HET “VOORBEREIDEND AKKOORD” IN HET BELGISCH INSOLVENTIERECHT Op 31 januari 2021 kwam het moratorium op faillissementen tot een einde. Ingevolge dit moratorium werden bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren waren terecht gekomen, beschermd tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

Ondernemingsrecht REMINDER: GRATIS WEBINAR - FOR YOUR RIGHT MOVE, AT THE RIGHT TIME WEBINAR 3: “UW ONDERNEMING EN PRISE - SCHULDHERSCHIKKING EN GERECHTELIJKE REORGANISATIE”
26.01.2021 - 12u30-13u30 ...

lees verder

Ondernemingsrecht TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN KRACHT Reeds begin december 2020 kondigden wij aan dat de wetgever opnieuw een wetsvoorstel had gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO) IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke ‘coronasteunmaatregelen’ uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één.
...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING (IN THE PIPELINE) – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN Eind november heeft de wetgever (opnieuw) een wetsvoorstel gelanceerd om bepaalde ondernemingen, die door de coronacrisis in financieel slechte papieren zijn terecht gekomen, te beschermen tegen hun schuldeisers. In dit artikel leest u of uw onderneming zal worden beschermd, en welke bescherming er zal geboden worden. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GRATIS WEBINAR op 03.12.2020 - 12u30-14u00 Nieuwe spelregels in B2B-relaties vanaf 01.12.2020: een gewaarschuwd ondernemer is er 2 waard! ...

lees verder

Ondernemingsrecht BREAKING – TIJDELIJKE MAAR VERREGAANDE BESCHERMING VAN ONDERNEMINGEN DOOR NIEUW KONINKLIJK BESLUIT De Belgische regering gaat nog verder in het beschermen van ondernemingen met KB nummer 15 van 24 april 2020. Wij leggen het voor u uit! ...

lees verder

Ondernemingsrecht WORDT UW HYPOTHECAIRE VOLMACHT NAAR EFFECTIEVE HYPOTHEEK OMGEZET OMWILLE VAN BETALINGSUITSTEL? Bij veel Belgische bedrijven hakt de coronacrisis er stevig op in. Het is dan ook niet ondenkbaar dat hier betalingsmoeilijkheden mee gepaard gaan. Welke houding nemen banken, bij wie een krediet werd afgesloten, op dat vlak aan? ...

lees verder

Ondernemingsrecht GERECHTELIJKE REORGANISATIE (WCO): IS DAT IETS VOOR MIJN ONDERNEMING? Wanneer de tijdelijke “coronasteunmaatregelen” uw onderneming geen voldoende houvast (meer) bieden, zijn er nog enkele andere reddingsboeien die u als ondernemer kan overwegen. De gerechtelijke reorganisatie is er zo één. ...

lees verder

Ondernemingsrecht GEVACO informeert: Wetswijzigingen economisch recht (VIDEO) In het economisch recht werden er recent enkele belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd, die onder meer betrekking hebben op de misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45. Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 "Bewijs" in het nieuw Burgerlijk Wetboek zet deze hervorming verder. ...

lees verder

Ondernemingsrecht Onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten Ondernemingen die niet voor onaangename verrassingen willen staan, besteden best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden.
Enerzijds moeten zij de consument voldoende informeren over bedingen die afwijken van het suppletief recht. Anderzijds moeten zij erover waken dat deze bedingen inhoudelijk niet in strijd zijn met de bedingen uit de zwarte lijst, noch een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van partijen creëren.
We illustreren dit aan de hand van een concreet voorbeeld. ...

lees verder