Nieuwsbrief Avolink, themanummer "bemiddeling"

Jan Swennen |

Mr. Jan Swennen, voorzitter van het advocatennetwerk Avolink, verzorgde de intro van het themanummer "bemiddeling".

De volledige tekst vindt u in bijlage.

 


Downloads