Mr. Lore Gyselaers uitgenodigd door Kamercommissie Justitie

Strafrecht
Lore Gyselaers |

Op 25.04.2018 vond in de Kamercommissie Justitie (Kamer van volksvertegenwoordigers) een hoorzitting plaats over de kwestie van het hof van assisen na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017.

Hiertoe werden verscheidene experten op constitutioneel en penaal vlak uitgenodigd.

Mr. Lore Gyselaers gaf een uiteenzetting gevolgd door een gedachtenwisseling met de commissieleden.