Mr. Henri Vandebergh spreker op uiteenzetting over stopzettingsmeerwaarden

Fiscaal recht
Henri Vandebergh |

Mr. Henri Vandebergh werd gisteren 19 februari uitgenodigd om een uiteenzetting te geven over stopzettingsmeerwaarden in het kader van de case studies-sessies georganiseerd door de Hogeschool PXL en het LVAB.
Is er sprake van een stopzettingsmeerwaarde wanneer een bedrijfsactief na de stopzetting van een eenmanszaak gedurende 10 jaar wordt verhuurd aan een vennootschap die de vroegere activiteit verderzet?

In welk jaar is de stopzettingsmeerwaarde belastbaar, wanneer er enige tijdspanne verloopt tussen de realisatie van een meerwaarde en de vaststelling ervan?

Deze en vele andere vragen werden besproken aan de hand van actuele voorbeelden uit de rechtspraak.

Wij danken alle aanwezigen voor hun interesse

Afbeeldingen