Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Huur en onroerend goed

Huur en onroerend goed WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS OP HANDELSHUUR ? Moet ik als huurder nog huur betalen nu ik mijn zaak niet kan uitbaten in het gehuurde handelspand? Is het niet-betalen van de huur door mijn huurder een reden voor ontbinding van het contract? ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT MET WONINGHUUR IN TIJDEN VAN CORONA? Waar wordt u als huurder of verhuurder van een woning in tijden van corona allemaal mee geconfronteerd? Wij leggen het u uit. ...

lees verder

Huur en onroerend goed BLOKDOWN: SYNDICI EN MEDE-EIGENAARS BLIJF (NOG STEEDS) IN UW KOT De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de COVID-19-pandemie raken de gehele bevolking. Net als alle Belgen zullen ook syndici en (mede-)eigenaars van appartementen in hun kot moeten blijven. Welke gevolgen heeft dit nu voor de algemene vergadering van de mede-eigenaars? Kunnen er nog steeds dringende werken worden uitgevoerd aan de mede-eigendom? Wat met het mandaat van de syndicus? ...

lees verder

Huur en onroerend goed Wordt het opzettelijk en herhaald verzuimen huurgelden te betalen binnenkort strafrechtelijk beteugeld? Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij de huur niet zal kunnen betalen. ...

lees verder