Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Huur en onroerend goed

Huur en onroerend goed Het houden van een huisdier in een huurwoning vanaf nu toegelaten. Voortaan zullen huurders die een huisdier hebben enkel nog in uitzonderlijke gevallen geweerd mogen worden uit hun huurwoning. Dit wordt alleszins de nieuwe norm in de standaardcontracten voor een huurwoning. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Aanpassingen aan het appartementsrecht goedgekeurd Het parlement verricht op dit ogenblik werkzaamheden om een aantal belangrijke praktische wijzigingen door te voeren in het appartementsrecht.
In haar zitting van 7 juni 2018 werden onderstaande wijzigingen goedgekeurd. ...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMSE REGERING KEURT HUURDECREET GOED Enige tijd geleden berichtten wij u omtrent de komst van een Vlaams decreet inzake huur. Het ontwerp van decreet werd opgesteld met het oog op een modernisering van het woninghuurrecht, alsook de uitwerking van een dwingend kader voor huurovereenkomsten die betrekking hebben op de huisvesting van studenten. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Modernisering van het woninghuurrecht: het Huurdecreet Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van Vlaams Decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen, het zogenaamde Huurdecreet, goed. ...

lees verder

Huur en onroerend goed WONINGHUUR EN REGISTRATIE Men is verplicht een schriftelijk huurcontract op te stellen voor een woning die dient als hoofdverblijfplaats. Wanneer het een huurcontract betreft dat uitsluitend bestemd is voor de huisvesting van een gezin of van één persoon dat MOET de eigenaar het huurcontract laten registreren.

...

lees verder

Huur en onroerend goed VLAAMS HUURDECREET OP KOMST Wanneer u een woning wenst te huren of verhuren, dient u een huurovereenkomst op te stellen en ondertekenen. Deze huurovereenkomst dient opgesteld te zijn overeenkomstig de bepalingen van de woninghuurwet. De federale wet, zoals we ze tot op heden kennen, bevat artikelen die zowel de belangen van de huurder, als die van de verhuurder beschermt. ...

lees verder

Huur en onroerend goed MOET IK 3 IPV 2 MAANDEN HUURWAARBORG BETALEN? Bij de huur van een onroerend goed bent u als huurder gehouden een huurwaarborg te betalen.

...

lees verder

Huur en onroerend goed Verplichte KBO-inschrijving voor de syndicus van een appartementsgebouw geen aprilgrap ! Het was reeds een verplichting voor elke Vereniging van Mede-eigenaars om zich in te schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Hierdoor ontving het appartementsgebouw, de groep assistentiewoningen, het kantorencomplex of het bedrijvenpark een ondernemingsnummer dat verplicht op alle briefwisseling dient vermeld te worden.
...

lees verder

Huur en onroerend goed Onderverhuren, geen goed idee! Bent U huurder van een woning of appartement en wenst U iets bij te verdienen door Uw woning geheel of gedeeltelijk zonder toestemming van de verhuurder aan te bieden op internet als Airbnb, al dan niet met een ontbijt ? Dit kan U zuur opbreken. ...

lees verder

Huur en onroerend goed DE REGISTRATIE VAN HUUROVEREENKOMSTEN In deze bijdrage wensen wij even stil te staan bij het belang van de registratie van huurovereenkomsten, gesloten met betrekking tot onroerende goederen.

...

lees verder

Huur en onroerend goed De POP UP SHOP - Wetgevend kader voor handen Enige tijd geleden vestigden wij uw aandacht op het fenomeen van de pop up shops en de juridische vragen die het sluiten van een overeenkomst met het oog op de opening van een dergelijke shop met zich kunnen meebrengen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Nieuw fenomeen inzake huur: DE POP-UP SHOP! Wanneer u vandaag de stad in gaat, gebeurt het steeds vaker dat u een pop-up zaak tegenkomt. ...

lees verder