Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Huur en onroerend goed

Huur en onroerend goed WONINGHUUR: UITHUISZETTING (TIJDELIJK?) TERUG MOGELIJK De aanbeveling van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders van 1 november 2020 aangaande het niet laten doorgaan van uithuiszettingen werd op 6 januari 2021 ingetrokken. Uithuiszetting is in Vlaanderen bijgevolg opnieuw mogelijk. ...

lees verder

Huur en onroerend goed DE VLAAMSE WOONCODE WORDT OMGEDOOPT TOT DE VLAAMSE CODEX WONEN Vanaf 1 januari 2021 wordt de Vlaamse Wooncode omgedoopt tot de Vlaamse Codex Wonen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HANDELSHUUR IN TIJDEN VAN COVID-19 Geen (volledige) kwijtschelding handelshuur! ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN DE CORONACRISIS OP HANDELSHUUR ? Moet ik als huurder nog huur betalen nu ik mijn zaak niet kan uitbaten in het gehuurde handelspand? Is het niet-betalen van de huur door mijn huurder een reden voor ontbinding van het contract? ...

lees verder

Huur en onroerend goed WAT MET WONINGHUUR IN TIJDEN VAN CORONA? Waar wordt u als huurder of verhuurder van een woning in tijden van corona allemaal mee geconfronteerd? Wij leggen het u uit. ...

lees verder

Huur en onroerend goed BLOKDOWN: SYNDICI EN MEDE-EIGENAARS BLIJF (NOG STEEDS) IN UW KOT De geldende veiligheidsvoorschriften tijdens de COVID-19-pandemie raken de gehele bevolking. Net als alle Belgen zullen ook syndici en (mede-)eigenaars van appartementen in hun kot moeten blijven. Welke gevolgen heeft dit nu voor de algemene vergadering van de mede-eigenaars? Kunnen er nog steeds dringende werken worden uitgevoerd aan de mede-eigendom? Wat met het mandaat van de syndicus? ...

lees verder

Huur en onroerend goed Wordt het opzettelijk en herhaald verzuimen huurgelden te betalen binnenkort strafrechtelijk beteugeld? Het op 1 oktober 2019 ingediend wetsvoorstel strekt ertoe strafsancties in te stellen jegens wie zijn huur opzettelijk en herhaaldelijk niet betaalt, maar dan alleen in de gevallen waarin de schuldenaar te kwader trouw handelt, met name wanneer hij een goed huurt wel wetende dat hij de huur niet zal kunnen betalen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Een rookmelder: vanaf 1 januari 2020 verplicht voor elke woning Om de brandveiligheid in Vlaanderen te verbeteren verplicht het Vlaams parlement dat elke woning vanaf 1 januari 2020 met één of meer rookmelders of met een branddetectiesysteem uitgerust moet zijn. Wanneer niet voldoende rookmelders geïnstalleerd zijn, wordt uw woning als niet-conform beschouwd. Bij verhuur van de woning kan dat leiden tot verplichte aanpassingswerken en/of een schadevergoeding aan de huurder. ...

lees verder

Huur en onroerend goed Het statuut van een tuin en het dakterras Een kandidaat-koper van een appartement op het gelijkvloers dat grenst aan een tuin, of op de hoogste verdieping, omgeven door een ruim dakterras, doet er goed aan de statuten van de appartemensmede-eigendom aandachtig te lezen. ...

lees verder

Huur en onroerend goed HAMSTERHUREN: HAMSTER UW HUUR OM UW DROOMWONING AAN TE KOPEN Ondanks dat de woonrente tegenwoordig bijzonder laag ligt, kan de prijs van een nieuwbouwwoning hoog oplopen. Jonge koppels, starters of alleenstaanden hebben vaak moeite het nodige startkapitaal bij elkaar te sparen om een nieuwe woning aan te kopen.

Hamsterhuren is een nieuw concept dat aan populariteit wint. Maar wat houdt hamsterhuren precies in? ...

lees verder

Huur en onroerend goed Nieuwe spelregels tussen mede-eigenaars: gedaan met dwarsliggers Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging door te voeren van de wet op de gedwongen mede-eigendom.
Samenleven met verschillende mede-eigenaars kan soms moeizaam verlopen. Eigenaars die hun flat zelf bewonen staan in hun belangen vaak tegenover de eigenaars die hun appartement verhuren. De ene groep wil bijvoorbeeld graag een renovatie doorvoeren, terwijl de andere groep deze net wil tegenhouden wegens “onnodig en te duur”.... ...

lees verder

Huur en onroerend goed NIEUWE HUURWETGEVING VANAF 1 JANUARI 2019 - WAT VERANDERT ER? Eerder kondigden wij u de komst van een Vlaams decreet inzake huur al aan. Dit nieuwe decreet werd op 9 november laatstleden afgekondigd door de Vlaamse Regering en treedt in werking op 1 januari 2019. ...

lees verder