Nieuwsberichten binnen praktijkdomein Familierecht

Familierecht NEWSFLASH : NIEUWE REGELS VOOR GEHUWDE BELGEN OP KOMST Na de vernieuwing van het erfrecht zet Justitie opnieuw een belangrijke stap in de modernisering van het burgerlijk recht.
Onder de slogan “verlies of scheiden doet al genoeg lijden” is het de bedoeling dat partners beter beschermd worden bij een echtscheiding of overlijden. ...

lees verder

Familierecht Meester Caroline Boven geeft lezing op VLN Limburg Mr. Caroline Boven werd uitgenodigd door VLN Limburg, de Vereniging van Nederlandstalige Licentiaten en Masters in het Notariaat Limburg, om op 12 december 2017 op hun studie- avond een lezing te geven over enkele actuele topics betreffende het familiaal vermogensrecht. ...

lees verder

Familierecht "HOTEL MAMA" Kinderen blijven steeds langer bij hun ouders inwonen, soms zelfs tot lang nadat ze afgestudeerd zijn en/of hun plaats op de arbeidsmarkt hebben ingenomen. ...

lees verder

Familierecht WAT TE DOEN ALS MIJN EX- ECHTGENOOT OF PARTNER HET ONDERHOUDSGELD NIET BETAALT? Voor heel wat onderhoudsgerechtigden is het een groot probleem om betaling te bekomen van het onderhoudsgeld waar zij recht op hebben. Deze bijdrage geeft een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden om achterstallig onderhoudsgeld te innen.
...

lees verder

Familierecht Samenwonende tweeling mag voortaan elkaars kinderen adopteren Personen die drie jaren samenwonen kunnen in principe samen een kind adopteren, tenzij het wettelijk verboden is dat zij met elkaar zouden huwen. Tussen broers en zussen geldt een dergelijk huwelijksbeletsel, waarop geen uitzonderingen kunnen worden toegestaan. Volgens de wet kunnen zij elkaars kinderen dus nooit adopteren, ook al zouden zij reeds langer dan drie jaren samenwonen.

...

lees verder

Familierecht Nieuwe werkwijze van de Familierechtbanken in Limburg vanaf 01.09.2017 Bij aanvang van het nieuwe gerechtelijk jaar op 01.09.2017 zal de Familierechtbank in het arrondissement Limburg een grondige facelift ondergaan.

...

lees verder

Familierecht Het bepalen van het onderhoudsgeld voor de kinderen. Wanneer er echtelijke moeilijkheden zijn tussen twee echtgenoten en er zijn kinderen ten laste, is één van de problemen het bepalen van het onderhoudsgeld dat door de ene partner aan de andere partner verschuldigd is. ...

lees verder

Familierecht Hulp bij betwisting van de bijdragen in onderhoudskosten en buitengewone kosten... Ouders die niet langer samenleven moeten naast een maandelijkse onderhoudsbijdrage ten behoeve van hun kinderen daar bovenop ook vaak een bijdrage leveren in een aantal buitengewone kosten (zoals bijzondere schoolkosten, medische kosten, kosten verbonden aan vrijetijdsactiviteiten). Dit verloopt niet altijd even vlot.

...

lees verder

Familierecht ABC easy as one, two, three – Als het kind maar een naam heeft? Belgische naamwetgeving vanaf 01.01.2017. Het vroegere artikel 335, §1 BW bepaalde dat het kind van wie de afstamming van vaderszijde en moederszijde tegelijkertijd komt vast te staan, automatisch de naam van de vader zou dragen. Er werd niet in een keuzerecht voorzien, toekenning van de naam van de vader was de regel. ...

lees verder

Familierecht Verblijfsco-ouderschap: het ideale model? Het verblijf van de kinderen blijft vaak een heikel punt waar ouders het in het kader van een echtscheiding niet eens over geraken.
Bij Wet van 18 juli 2006 werd het model van het gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen, het zogenaamde “verblijfsco-ouderschap” naar voren geschoven als ijkmodel dat de kinderen het meest ten goede zou komen. Maar is dit wel zo? ...

lees verder